Connect with us

Alegeri

Interviu exclusiv cu purtătoarea de cuvânt a UE pentru Afacerile Externe și Securitate / „Alegerile parlamentare vor fi un test crucial pentru Moldova”

Publicat

pe

În contextul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, Moldova.org a discutat cu Maja Kocijancic, Purtătorul de cuvânt al UE pentru Afacerile Externe și Securitate despre situația în care se află Republica Moldova și ce așteptări are UE cu referire la scrutinul care urmează.

– Alegerile parlamentare în Republica Moldova vor avea loc pe data de 24 februarie. Deși campania electorală va începe abia pe 25 ianuarie, situația politică este destul de tensionată. Cum arată alegerile în viziunea Comisiei Europene?

Alegerile credibile, incluzive și transparente la toate nivelele, național sau local, sunt pilonii oricărei democrații. Respectul față de alegerea votanților este unul din principiile fundamentale ale democrației. Prin urmare, alegerile parlamentare care urmează au o importanță critică pentru credibilitatea angajamentelor făcute de Chișinău față de asocierea politică cu UE și mai ales garantarea parcursului democratic în primul rând pentru cetățenii moldoveni.

Uniunea Europeană are un angajament clar să ajute la realizarea unor schimbări reale în viața oamenilor din Moldova. Noi am vrea să credem că angajamentul din partea autorităților moldovenești este la același nivel. Din păcate, ultimele evenimente, în special invalidarea rezultatelor alegerilor primarului general din Chișinău, generează îndoieli serioase cu privire la respectarea valorilor democratice și a supremației legii în țară.

Aceste valori sunt la baza relațiilor UE cu Republica Moldova, fiind consacrate prin Acordul de Asociere. Alegerile parlamentare următoare vor fi un alt test crucial pentru respectarea acelor valori de bază și principii, pe care le-am introdus împreună la semnarea Acordului.

Astfel, ne așteptăm ca autoritățile din Republica Moldova să asigure faptul că alegerile parlamentare vor avea loc în concordanță cu standardele internaționale.

Recomandările din perspectiva avizului Comisiei de la Veneția din martie 2018 a Consiliului Europei și rapoartele finale ale OSCE / BIDDO (Biroul pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului) ar trebui puse în aplicare. Una din aceste recomandări constă în asigurarea tuturor candidaților cu oportunități egale de a candida la alegeri și de a avea acces la media. De asemenea, să fie asigurată monitorizarea corectă a alegerilor la nivel național și internațional pe tot parcursul procesului electoral.

Autoritățile din Moldova ar trebui să implementeze recomandările cu privire la legea finanțării transparente a partidelor și campaniilor electorale.

– Oficialii europeni supraveghează perioada electorală? Care este atitudinea UE cu privire la abuzurile comise de către partidele politice din Moldova în perioada pre-electorală, investigate de către Asociația Promo-LEX. Care este atitudinea oficialilor Uniunii Europene cu privire la invalidarea rezultatelor ultimelor alegeri ale primarului general de Chișinău?

Modificările din Codul Electoral, adoptate în 2017, au fost contrare recomandărilor Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei și OSCE/BIDDO. Noi am declarat acest lucru atunci public și în cadrul întrevederilor cu reprezentanții Moldovei la diferite întruniri. De atunci, am dat de înțeles foarte clar că UE va continua să monitorizeze atent consecințele noului sistem electoral. Vorbim atât despre procesul electoral: în campanie, în ziua alegerilor și în perioada de după alegeri. Atenția cea mai mare este asupra impactului acestora asupra democrației în general și în particular asupra sistemului multipartid.

În urma invalidării netransparente a alegerilor primare din Chișinău în iulie 2018, Înaltul Reprezentant / Vicepreședintele Mogherini și comisarul Hahn au emis o declarație comună care exprima importanța pentru guvern de a respecta voința alegătorilor. În luna septembrie a lui 2018, comisarul Hahn a trimis o declarație lui Pavel Filip că noi așteptăm ca autoritățile moldovenești să întreprindă acțiuni urgente ca răspuns la îngrijorările noastre, ce țin de presiunea în creștere asupra opoziției, media independente și societatea civilă.

UE și alți parteneri internaționali, în mod regulat pun accentul pe problemele legate de drepturile omului, inclusiv cazuri legate de utilizarea pe scară largă a arestării preventive, a proceselor judiciare netransparente. În vizorul nostru, de asemenea sunt și condițiile de detenție și tratamentul deținuților, inclusiv câteva acuzații recente de maltratare.

La acest moment, în perioada campaniei pentru alegerile parlamentare, UE va continua să urmărească cu atenție, toate aspectele relevante ce țin de pregătirile și parcursul alegerilor.

Cum am mai menționat, alegerile parlamentare aliniate la standardele internaționale, cu  respect față de principiile democrative, au o importanță crucială pentru noi. Supremația legii și a drepturilor omului trebuie să existe în Moldova, inclusiv față de societate civilă și media. O componentă cheie a democrației este garantare unui mediu de acces liber pentru opoziție și societatea civilă.

Printre altele, noi suntem pe deplin conștienți de raportul realizat de Promo-Lex, la fel și de reacții care au apărut după publicarea lui. Constatările acestui ONG național, care are o reputație crescută în timp, vor trebui să fie luate în considerație de către autorități și să servească în calitate de fundament spre luarea măsurilor adecvate pentru remedierea deficiențelor identificate.

– Republica Moldova urmează să primească o asistență macrofinanciară de 100 milioane de Euro din partea UE, dar asistența financiară a fost blocată, în mare parte din cauza modificărilor sistemului electoral, care sunt împotriva recomandărilor din partea instituțiilor europene. O altă cauză este invalidarea alegerilor primarului general al Chișinăului. Puteți să evaluați implementare de către guvernul moldovenesc a reformelor ca parte a Parteneriatului Estic?

UE susține reformele politice și economice din Moldova, care se aliniază la Acordul de Asociere. De asemenea, susținem Moldova prin cooperarea în formatul Parteneriatului Estic și oferirea de asistență pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor. Oricum, este responsabilitatea autorităților din Moldova să implementeze eficient reformele și să facă uz în mod corect de suportul nostru.

În cadrul concluziilor Consiliului din februarie 2018, UE a confirmat angajamentele sale dar și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa reformelor cheie în Moldova. Noul cod electoral nu a abordat unele dintre recomandările esențiale ale Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei și ale OSCE / BIDDO, fiind necesare și alte schimbări imediate și anume necesitatea asigurării libertății mass-mediei și a pluralismului. Să lupte în mod decisiv împotriva corupției și să urmărească o reformă amănunțită a sistemului judiciar.

La reuniunile sale cu omologii moldoveni, inclusiv la Consiliul de Asociere din mai 2018 și Comitetul de Asociere în noiembrie 2018, UE a recunoscut că Republica Moldova a înregistrat unele progrese în domeniul reformelor economice, al consolidării fiscale și al restructurării bancare. A implementat zona de comerț liber dar a indicat în mod clar domeniile în care consideră că există deficiențe și în care sunt necesare acțiuni hotărâte.

În timp ce UE recunoaște progresul înregistrat în Republica Moldova în ceea ce privește dezvoltarea economică, a asistat la o regresiune în domeniul statului de drept, în special, al drepturilor cetățenilor. Comisia Europeană, Parlamentul și statele membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la situația din Moldova.

Având în vedere această lacună și în conformitate cu principiul condiționalității stricte, plățile din cadrul programelor de asistență macrofinanciară și de sprijin bugetar ale UE au fost suspendate. Ne așteptăm la progrese concrete în domeniile deja specificate în Concluziile Consiliului din februarie 2018 și în cele în care am exprimat în mod repetat preocupările noastre.

Mai mult, Comisia Europeană a luat decizia de a modifica substanțial asistența financiară și de a redirecționa sprijinul acordat proiectelor care au un impact direct, pozitiv asupra cetățenilor Republicii Moldova.

– Ținând cont de contextul politic și de contextul preelectoral, este Republica Moldova pe cale să se apropie de UE și cât de dispusă este UE să continue acest proces? Acordul de asociere este amenințat de direcția evenimentelor care au loc la Chișinău?

Politica și asistența UE în favoarea Republicii Moldova continuă să se concentreze asupra îmbunătățirii tangibile a vieții cetățenilor. UE nu are intenția de a se deconecta de la țară. Dimpotrivă, vom continua să participăm, de exemplu să intensificăm sprijinul nostru pentru emanciparea cetățenilor, mass-media independente și comunicarea strategică. De asemenea, intenționăm să sprijinim dezvoltarea socio-economică la nivel regional, concentrându-ne pe Ungheni și Cahul. De asemenea, vom continua să sprijinim soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție.

UE va rămâne angajată față de Acordul de Asociere, deoarece credem că cetățenii Republicii Moldova merită să trăiască mai bine. Ei merită să aibă parte de alegeri liberi și corecte. Ei merită guvern dedicat luptei împotriva corupției și unei justiții cu adevărat independente. UE va continua să ajute Moldova la acest capitol, fiind unul dintre vecinii noștri cei mai apropiați, care a făcut o alegere clară europeană, așa cum a fost certificată prin Acordul de Asociere. Dar ne așteptăm ca autoritățile moldovenești actuale și viitoare să se implice în realizarea acestui acord ambițios încheiat cu UE.

Stabilitatea, securitatea și prosperitatea noastre sunt interdependente: Uniunea Europeană puternică va ajuta Moldova, iar o Moldova puternică va ajuta Uniunea Europeană. Pentru ca un astfel de parteneriat să funcționeze eficient și să dea roade, trebuie să ne bazăm pe crearea și buna funcționare a instituțiilor democratice, pe o societate civilă puternică și activă. De asemenea avem nevoie ca structurile economice să faciliteze și sprijine dezvoltarea, investițiile interne, locurile de muncă și creșterea economică.

– Care ar trebui să fie prioritățile în relația UE-Moldova și măsurile care trebuie luate în contextul actual?

Prioritățile din relația UE-Moldova sunt clar stipulate în Acordul de Asociere. Odată semnat, Moldova a decis să se apropie de UE și să adere la valorile noastre. Moldova s-a angajat, de asemenea, să implementeze rapid și pe deplin reformele-cheie, care vizează aducerea unor schimbări pozitive în viața poporului moldovenesc. Agenda revizuită a Acordului de Asociere, unde sunt menționate 13 priorități-cheie pentru acțiune și 20 de rezultate pentru 2020 în cadrul Parteneriatului Estic, servesc, de asemenea, drept îndrumare practică în această direcție.

Sunt necesare reforme structurale pentru a crea locuri de muncă și a reduce sărăcia. Dar, în primul rând, ceea ce rămâne absolut crucial este construirea unui stat rezistent, care se poate face numai printr-o luptă reală și decisivă împotriva corupției. Doar astfel se pot construi instituții mai puternice care contribuie la creșterea țării. UE este pregătită să sprijine Republica Moldova în această direcție, dar este important ca autoritățile moldovenești să-și demonstreze angajamentul profund față de valori precum statul de drept și principiile democratice.

UE se așteaptă ca autoritățile din Moldova să ia măsuri urgente pentru a remedia situația actuală. Așteptările noastre se referă la alegeri, care ar trebui să fie credibile, incluzive și transparente, dar și alte domenii critice legate de respectarea statului de drept. Acestea includ în special:

  • o cercetare clară și imparțială a cazului de fraudă bancară, incluzând în special progresele înregistrate în cazul dlui Șor. Întârzierile recurente în procedurile judiciare legate de acest caz ridică întrebări serioase cu privire la credibilitatea eforturilor de a urmări acest sistem masiv de fraudă într-un mod clar și transparent. Se cere în mod critic să se execute o investigație amănunțită, imparțială și cuprinzătoare a cazurilor de fraudă bancară, în scopul recuperării fondurilor însușite și al aducerea tuturor celor responsabili în fața justiției, indiferent de orice afiliere politică, fără întârziere și cu respectarea deplină a statului de drept. Acest lucru este ceea ce a cerut în mod repetat UE în ultimii patru ani;
  •  o reformă judiciară de fond, care este mult așteptată. UE se așteaptă ca autoritățile moldovenești să garanteze răspunderea judiciară, transparența, imparțialitatea și independența, în conformitate cu angajamentele internaționale ale țării, ca unul dintre principiile-cheie ale statului de drept, un element crucial al democrației și protecției drepturilor omului, așteptările așteptate ale cetățenilor moldoveni;
  • o luptă decisivă împotriva corupției la nivel înalt și a intereselor privilegiate.

Traducere de Diana Mihuță

Interviul în engleză AICI.

Alegeri

Alegeri parlamentare 2019: 9 candidați care au luat mai puțin de 200 de voturi

Publicat

pe

Comisia Electorală Centrală a publicat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019. Moldova.org a cercetat rezultatele și vă prezintă 9 candidați care au luat mai puțin de 200 de voturi în circumscripțiile uninominale în care au candidat. Menționăm că în fiecare circumscripție au fost incluși aproximativ 65 de mii de oameni.

9. Renata Grădinaru – 197 voturi

Grădinaru este consilieră municipală, inițiatoarea și coordonatoarea proiectului „Bugetul civic” din Bălți. Totodată, ea este președinta Asociației Obștești „Afina”. A candidat pe circumscripția 9 Bălți. A fost votată de 197 de cetățeni.

8. Alexandru Brenici – 138 voturi

Alexandru Brenici este medic stomatolog. În declarația de venit depusă la CEC, Brenici nu indică nicio informație. Acesta a candidat pe circumscripția 3, Edineț și a acumulat 138 de voturi.

7. Oleg Golopeatov – 122 voturi

Face afaceri și figurează ca fondator și administrator a mai multor întreprinderi din Chișinău. A candidat pe circumscripția 30, Chișinău.

6. Ion Lapicus – 113 voturi

Ion Lapicus are 45 de ani și este consilier raional, dar până în 2015 a fost primarul satului Gura Bîcului din Anenii Noi, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova. El este de profesie istoric. El este fondatorul unui SRL „Coliba lui Toma”. A candidat independent pe circumscripția 47, Transnistria și a fost votat de 113 oameni.

5. Petru Ursu – 107 voturi

Petru Ursu are 60 de ani și este din Anenii Noi. El este licențiat în drept și activează în calitate de avocat. A candidat independent pe circumscripția 48, Transnistria. A acumulat 107 voturi.

4. Tatiana Ursu – 101 voturi

Tatiana Ursu este născută în 1993 și lucrează casieră. A candidat pe circumscripția 45, Comrat, din partea blocului ACUM. A acumulat 101 voturi.

3. Dumitru Pogorea – 64 de voturi

Dumitru Pogorea este președintele Centrului național cultural „Luceafărul” din orașul rus Novosibirsk. A regizat filmul „Gospodarii deportați”, dedicat celor circa 100 de mii de basarabeni deportați în Siberia. A candidat independent pe circumscripția 49, la este de R. Moldova. Mai multe detalii despre candidat, citiți pe Moldova.org.

2. Leonid Falcaș – 50 voturi

S-a născut la Chișinău. Este licențiat în Drept, la Universitatea Liberă Internațională din Republica Moldova. A fost stabilit în Rusia în anii 2001-2007, 2009-2015, unde a făcut munci necalificate. În prezent locuiește în Londra, unde activează ca barman și își face studiile în domeniul Business și Management. A candidat independent pe circumscripția 50, la vest de R. Moldova.

1. Petru Neaga- 5 voturi

Petru Neaga s-a retras din cursă cu o zi înainte de alegeri în favoarea candidatului ACUM, Dumitru Alaiba. Totuși, acesta nu a fost scos din listă și 5 oameni l-au votat.

Și-a făcut studiile la Universitatea Agrară, Facultatea de Economie și Management. Este stabilit de Canada din 2004, unde a făcut cursuri de limbă franceză și și-a echivalat studiile în contabilitate profesională la Universitatea HEC Montreal. Activează în domeniul verificării fiscale în cadrul Agenției de venituri din Quebec. Este un susținător al familiei formate dintre o femeie și un bărbat. Critică actuala guvernare și, deși candidează independent, este membru PAS. Dorește să promoveze politici publice care încurajează diaspora să revină acasă.

Citește mai departe

Alegeri

PDM, gata să discute cu Comisia de la Veneția și să schimbe Constituția pentru retragerea mandatelor deputaților

Publicat

pe

Curtea Constituțională a confirmat pe 14 martie rezultatele referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019.

La referendum au participat mai mult de 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. Astfel, pentru întrebarea „Sunteți pentru reducerea numărului deputaților din Parlament de la 101 la 61?” rata de participare a fost de 39,78 %. Voturile valabil exprimate au fost repartizate după cum urmează: PENTRU – 744 529; CONTRA – 266 188.

Pentru întrebarea „Sunteți pentru ca poporul să poată revoca (demite) deputații din funcție dacă nu își îndeplinesc corespunzător obligațiile lor?”, rata de participare a fost de 39,74%. Voturile valabil exprimate au fost repartizate după cum urmează: PENTRU – 808 266; CONTRA – 202 497.

În cadrul briefingului de presă al PD de săpămâna anterioară, Andrian Candu a declarat că odată ce Parlamentul își va începe activitatea, PD va pregăti toate mecanismele necesare pentru a modifica Legea Supremă. „Fiind vorba de retragerea mandatului și statutul deputatului, trebuie să discutăm cu partenerii noștri de dezvoltare și cu Comisia de la Veneția. Vom veni cu soluțiile juridice. E un rezultat bun și remarcabil, e un succes al PD, a spus Candu. 

Moldova.org a analizat, înainte de alegeri și referendum, pozițiile partidelor din R. Moldova despre inițiativele PDM.

Atunci, unul dintre autorii proiectului de hotărâre privind desfășurarea referendumului republican, Sergiu Sîrbu, vicepreședinte al PDM se arata convins că, dacă oamenii vor cere reducerea numărului de deputați și revocarea acestora, va fi schimbată și Constituția pentru ca aceste două prevederi să fie legale.

Ce trebuie să știi despre referendumul organizat odată cu alegerile parlamentare

Astfel, dacă numărul deputaților nu va fi modificat, planul democraților este să fie revocați doar cei aleși pe circumscripțiile uninominale. Această structură, potrivit democratului Sîrbu, va asigura un amestec eficient dintre deputați care se vor afla mai mult „în teritoriu” și alții care se vor ocupa cu politici publice. Dacă va avea loc reducerea numărului de parlamentari, cele 51 de circumscripții ar putea fi restructurate în 61, eliminând circumscripția națională. În acest caz, toți cei 61 vor putea fi demiși la dorința poporului.

„Ce folos că am avut 101 și mai mult de jumătate dintre ei dormeau câte patru ani și nici legi nu făceau și nici în teritoriu nu se duceau? Măcar în teritoriu să mai meargă și să vadă problemele oamenilor, să lobeze problemele lor la nivel central”, a declarat Sîrbu.

Potrivit Maiei Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, referendumul a avut scopul de a distrage atenția oamenilor de la principalele problemele ale țării care ar fi guvernarea proastă, corupția, sărăcia, lipsa locurilor de muncă, migrația, furtul miliardului, izolarea pe plan internațional a Republicii Moldova.

Inna Șupac (PCRM) atenționează asupra faptului că deputații din opoziție ar putea fi în pericol dacă prevederea prin care ei vor fi demiși la dorința poporului va fi realizată. „E scris că vor fi revocați deputații care nu-și îndeplinesc corespunzător funcțiile. Corespunzător cu ce? Cine vor fi judecătorii? Dacă nu este corespunzător cu indicațiile domnului Plahotniuc și PDM?”, se întreabă Inna Șupac, ajungând la concluzia că deputații din opoziție ar putea fi primii care vor fi judecați și li se vor retrage mandatele, pentru că nu ar fi comozi pentru guvernare.

Ion Ceban (PSRM) este de acord cu reducerea numărului de deputați, așa cum a propus președintele Dodon: de la 101 la 71. „Cu regret, aceste guvernări care s-au perindat una după alta au fugărit cetățenii peste hotare. Cei care pleacă sunt oameni tineri, apți de muncă, oameni pentru care statul a cheltuit bani, dar nu poate să le ofere oportunitatea de valorificare. Dacă la independență am avut 4,5 milioane de oameni, dar azi dacă tragem la 3 milioane, fără Transnistria. Asta este partea cea mai gravă. Când erau peste 4 milioane de oameni, aveam 101 deputați. De ce ar fi nevoie să-i păstrăm în asemenea conjunctură?”.

Dorin Chirtoacă, președintele PL: „Aceasta denotă obsesia vădită a lui V. Plahotniuc pentru a concentra și menține și mai mult puterea în mâinile sale, cu o majoritate parlamentară comodă și cât mai docilă”.

Citește mai departe

Alegeri

Valeriu Munteanu: „Truda” PL în campania electorală a turnat multă apă la moara PD”

Publicat

pe

Fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, fost membru al Partidului Liberal, a declarat în cadrului unui interviu pentru tribuna.md că „PL nu a dorit să se alăture sincer Blocului ACUM, a mers separat și chiar a făcut campanie pe încercarea de discreditare a blocului ACUM și a liderilor acestuia. Sunt absolut sigur că „truda” PL a turnat multă apă la moara PD”.

Munteanu spune că aceasta ar fi contribuit la creșterea absenteismului a unioniștilor la alegeri, dar și că ar fi rupt de la ACUM 4-5 mandate. „Mesajele proiectate cu vehemență în spațiul public de liderul PL au contribuit la creșterea absenteismului la vot a unioniștilor. Iar tehnic vorbind, prezența în campanie și rezultatele înregistrate de PL și de unele elemente „disidente” din PLDM, au rupt de la Blocul ACUM cam 4-5 mandate. Eu cred că PD a apreciat pozitiv acest efort”.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Externe9 ore în urmă

Radovan Karadzici, supranumit „măcelarul din Balcani”, condamnat la închisoare pe viaţă

PE SCURT Fostul lider politic al sârbilor din Bosnia, Radovan Karadzici, a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă de...

Social10 ore în urmă

Protestatari din fața sediului Judecătoriei Orhei, stropiți cu gaze lacrimogene: Ce declară Poliția

PE SCURT Mai mulți protestatari au fost stropiți astăzi cu gaze lacrimogene, în fața sediului Judecătoriei Orhei, unde s-a pronunțat...

Social11 ore în urmă

Locatarii de pe str Alba Iulia – din nou la proteste

PE SCURT Un grup de locatari de pe strada Alba Iulia din Chișinău au ieșit din nou la proteste împotriva...

Sănătate12 ore în urmă

În România se pregătește legalizarea canabisului

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a spus că se discută despre legalizarea canabisului în România, în scopuri medicinale, în condițiile în...

Politică12 ore în urmă

Blocul ACUM cheamă cetățenii la protest în fața Parlamentului: „Apărăm Justiția!”

PE SCURT Blocul ACUM cheamă cetățenii la protest joi, la 11:30, în fața Parlamentului, „pentru a apăra Justiția”. Manifestația survine după...

Social15 ore în urmă

Un ucrainean a încercat să intre în R.Moldova cu arme și muniții. Ce le-a declarat polițiștilor

PE SCURT Un cetățean al Ucrainei a încercat să intre în Republica Moldova, prin punctul de trecere Palanca, cu un...

Externe15 ore în urmă

Capitala Kazahstanului a fost redenumită în cinstea președintelui

PE SCURT Deputații Republicii Kazahstan au votat în lectura a doua redenumirea capitalei din Astana în Nursultan, în cinstea primului...

Advertisement

Electorala 2019

Alegeri2 zile în urmă

Alegeri parlamentare 2019: 9 candidați care au luat mai puțin de 200 de voturi

Comisia Electorală Centrală a publicat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019. Moldova.org a cercetat rezultatele și vă...

Alegeri4 zile în urmă

PDM, gata să discute cu Comisia de la Veneția și să schimbe Constituția pentru retragerea mandatelor deputaților

Curtea Constituțională a confirmat pe 14 martie rezultatele referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019. La referendum au participat mai...

Alegeri4 zile în urmă

Valeriu Munteanu: „Truda” PL în campania electorală a turnat multă apă la moara PD”

Fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, fost membru al Partidului Liberal, a declarat în cadrului unui interviu pentru tribuna.md că „PL...

Alegeri5 zile în urmă

Alegeri parlamentare: top 5 deputați care au câștigat la limită

După afișarea rezultatelor finale de către Comisia Electorală Centrală, Moldova.org a cercetat rezultatele și vă propune topul celor 5 deputați...

AlegeriO săptămână în urmă

Ceasul buclucaș / Cadoul electoral de la Șor, scos la vânzare de un alegător

Pliantele electorale și-au găsit locul în stocul de făcut foc iarna, calendarele stau cuminți pe pereți, dar iată că unul...

Alegeri2 săptămâni în urmă

Alegătorii din circumscripția 48, învățați cum să voteze pentru un candidat din regiunea separatistă

Un utilizator Facebook a făcut publice niște imagini video în care se vede cum un bărbat îi învață pe ceilalți...

Alegeri2 săptămâni în urmă

Primara de Budești, Nina Costiuc, supărată foc pe alegătorii din circ. 32

Nina Costiuc, candidata pe circumscripția nr. 32 din partea Partidului Democrat, care a fost devansată de doi contracandidați ai săi,...

Advertisement

Opinii

martie 2019
L Ma Mi J V S D
« feb.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com