Connect with us

Alegeri

Interviu exclusiv cu purtătoarea de cuvânt a UE pentru Afacerile Externe și Securitate / „Alegerile parlamentare vor fi un test crucial pentru Moldova”

Publicat

pe

În contextul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, Moldova.org a discutat cu Maja Kocijancic, Purtătorul de cuvânt al UE pentru Afacerile Externe și Securitate despre situația în care se află Republica Moldova și ce așteptări are UE cu referire la scrutinul care urmează.

– Alegerile parlamentare în Republica Moldova vor avea loc pe data de 24 februarie. Deși campania electorală va începe abia pe 25 ianuarie, situația politică este destul de tensionată. Cum arată alegerile în viziunea Comisiei Europene?

Alegerile credibile, incluzive și transparente la toate nivelele, național sau local, sunt pilonii oricărei democrații. Respectul față de alegerea votanților este unul din principiile fundamentale ale democrației. Prin urmare, alegerile parlamentare care urmează au o importanță critică pentru credibilitatea angajamentelor făcute de Chișinău față de asocierea politică cu UE și mai ales garantarea parcursului democratic în primul rând pentru cetățenii moldoveni.

Uniunea Europeană are un angajament clar să ajute la realizarea unor schimbări reale în viața oamenilor din Moldova. Noi am vrea să credem că angajamentul din partea autorităților moldovenești este la același nivel. Din păcate, ultimele evenimente, în special invalidarea rezultatelor alegerilor primarului general din Chișinău, generează îndoieli serioase cu privire la respectarea valorilor democratice și a supremației legii în țară.

Aceste valori sunt la baza relațiilor UE cu Republica Moldova, fiind consacrate prin Acordul de Asociere. Alegerile parlamentare următoare vor fi un alt test crucial pentru respectarea acelor valori de bază și principii, pe care le-am introdus împreună la semnarea Acordului.

Astfel, ne așteptăm ca autoritățile din Republica Moldova să asigure faptul că alegerile parlamentare vor avea loc în concordanță cu standardele internaționale.

Recomandările din perspectiva avizului Comisiei de la Veneția din martie 2018 a Consiliului Europei și rapoartele finale ale OSCE / BIDDO (Biroul pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului) ar trebui puse în aplicare. Una din aceste recomandări constă în asigurarea tuturor candidaților cu oportunități egale de a candida la alegeri și de a avea acces la media. De asemenea, să fie asigurată monitorizarea corectă a alegerilor la nivel național și internațional pe tot parcursul procesului electoral.

Autoritățile din Moldova ar trebui să implementeze recomandările cu privire la legea finanțării transparente a partidelor și campaniilor electorale.

– Oficialii europeni supraveghează perioada electorală? Care este atitudinea UE cu privire la abuzurile comise de către partidele politice din Moldova în perioada pre-electorală, investigate de către Asociația Promo-LEX. Care este atitudinea oficialilor Uniunii Europene cu privire la invalidarea rezultatelor ultimelor alegeri ale primarului general de Chișinău?

Modificările din Codul Electoral, adoptate în 2017, au fost contrare recomandărilor Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei și OSCE/BIDDO. Noi am declarat acest lucru atunci public și în cadrul întrevederilor cu reprezentanții Moldovei la diferite întruniri. De atunci, am dat de înțeles foarte clar că UE va continua să monitorizeze atent consecințele noului sistem electoral. Vorbim atât despre procesul electoral: în campanie, în ziua alegerilor și în perioada de după alegeri. Atenția cea mai mare este asupra impactului acestora asupra democrației în general și în particular asupra sistemului multipartid.

În urma invalidării netransparente a alegerilor primare din Chișinău în iulie 2018, Înaltul Reprezentant / Vicepreședintele Mogherini și comisarul Hahn au emis o declarație comună care exprima importanța pentru guvern de a respecta voința alegătorilor. În luna septembrie a lui 2018, comisarul Hahn a trimis o declarație lui Pavel Filip că noi așteptăm ca autoritățile moldovenești să întreprindă acțiuni urgente ca răspuns la îngrijorările noastre, ce țin de presiunea în creștere asupra opoziției, media independente și societatea civilă.

UE și alți parteneri internaționali, în mod regulat pun accentul pe problemele legate de drepturile omului, inclusiv cazuri legate de utilizarea pe scară largă a arestării preventive, a proceselor judiciare netransparente. În vizorul nostru, de asemenea sunt și condițiile de detenție și tratamentul deținuților, inclusiv câteva acuzații recente de maltratare.

La acest moment, în perioada campaniei pentru alegerile parlamentare, UE va continua să urmărească cu atenție, toate aspectele relevante ce țin de pregătirile și parcursul alegerilor.

Cum am mai menționat, alegerile parlamentare aliniate la standardele internaționale, cu  respect față de principiile democrative, au o importanță crucială pentru noi. Supremația legii și a drepturilor omului trebuie să existe în Moldova, inclusiv față de societate civilă și media. O componentă cheie a democrației este garantare unui mediu de acces liber pentru opoziție și societatea civilă.

Printre altele, noi suntem pe deplin conștienți de raportul realizat de Promo-Lex, la fel și de reacții care au apărut după publicarea lui. Constatările acestui ONG național, care are o reputație crescută în timp, vor trebui să fie luate în considerație de către autorități și să servească în calitate de fundament spre luarea măsurilor adecvate pentru remedierea deficiențelor identificate.

– Republica Moldova urmează să primească o asistență macrofinanciară de 100 milioane de Euro din partea UE, dar asistența financiară a fost blocată, în mare parte din cauza modificărilor sistemului electoral, care sunt împotriva recomandărilor din partea instituțiilor europene. O altă cauză este invalidarea alegerilor primarului general al Chișinăului. Puteți să evaluați implementare de către guvernul moldovenesc a reformelor ca parte a Parteneriatului Estic?

UE susține reformele politice și economice din Moldova, care se aliniază la Acordul de Asociere. De asemenea, susținem Moldova prin cooperarea în formatul Parteneriatului Estic și oferirea de asistență pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor. Oricum, este responsabilitatea autorităților din Moldova să implementeze eficient reformele și să facă uz în mod corect de suportul nostru.

În cadrul concluziilor Consiliului din februarie 2018, UE a confirmat angajamentele sale dar și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa reformelor cheie în Moldova. Noul cod electoral nu a abordat unele dintre recomandările esențiale ale Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei și ale OSCE / BIDDO, fiind necesare și alte schimbări imediate și anume necesitatea asigurării libertății mass-mediei și a pluralismului. Să lupte în mod decisiv împotriva corupției și să urmărească o reformă amănunțită a sistemului judiciar.

La reuniunile sale cu omologii moldoveni, inclusiv la Consiliul de Asociere din mai 2018 și Comitetul de Asociere în noiembrie 2018, UE a recunoscut că Republica Moldova a înregistrat unele progrese în domeniul reformelor economice, al consolidării fiscale și al restructurării bancare. A implementat zona de comerț liber dar a indicat în mod clar domeniile în care consideră că există deficiențe și în care sunt necesare acțiuni hotărâte.

În timp ce UE recunoaște progresul înregistrat în Republica Moldova în ceea ce privește dezvoltarea economică, a asistat la o regresiune în domeniul statului de drept, în special, al drepturilor cetățenilor. Comisia Europeană, Parlamentul și statele membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la situația din Moldova.

Având în vedere această lacună și în conformitate cu principiul condiționalității stricte, plățile din cadrul programelor de asistență macrofinanciară și de sprijin bugetar ale UE au fost suspendate. Ne așteptăm la progrese concrete în domeniile deja specificate în Concluziile Consiliului din februarie 2018 și în cele în care am exprimat în mod repetat preocupările noastre.

Mai mult, Comisia Europeană a luat decizia de a modifica substanțial asistența financiară și de a redirecționa sprijinul acordat proiectelor care au un impact direct, pozitiv asupra cetățenilor Republicii Moldova.

– Ținând cont de contextul politic și de contextul preelectoral, este Republica Moldova pe cale să se apropie de UE și cât de dispusă este UE să continue acest proces? Acordul de asociere este amenințat de direcția evenimentelor care au loc la Chișinău?

Politica și asistența UE în favoarea Republicii Moldova continuă să se concentreze asupra îmbunătățirii tangibile a vieții cetățenilor. UE nu are intenția de a se deconecta de la țară. Dimpotrivă, vom continua să participăm, de exemplu să intensificăm sprijinul nostru pentru emanciparea cetățenilor, mass-media independente și comunicarea strategică. De asemenea, intenționăm să sprijinim dezvoltarea socio-economică la nivel regional, concentrându-ne pe Ungheni și Cahul. De asemenea, vom continua să sprijinim soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție.

UE va rămâne angajată față de Acordul de Asociere, deoarece credem că cetățenii Republicii Moldova merită să trăiască mai bine. Ei merită să aibă parte de alegeri liberi și corecte. Ei merită guvern dedicat luptei împotriva corupției și unei justiții cu adevărat independente. UE va continua să ajute Moldova la acest capitol, fiind unul dintre vecinii noștri cei mai apropiați, care a făcut o alegere clară europeană, așa cum a fost certificată prin Acordul de Asociere. Dar ne așteptăm ca autoritățile moldovenești actuale și viitoare să se implice în realizarea acestui acord ambițios încheiat cu UE.

Stabilitatea, securitatea și prosperitatea noastre sunt interdependente: Uniunea Europeană puternică va ajuta Moldova, iar o Moldova puternică va ajuta Uniunea Europeană. Pentru ca un astfel de parteneriat să funcționeze eficient și să dea roade, trebuie să ne bazăm pe crearea și buna funcționare a instituțiilor democratice, pe o societate civilă puternică și activă. De asemenea avem nevoie ca structurile economice să faciliteze și sprijine dezvoltarea, investițiile interne, locurile de muncă și creșterea economică.

– Care ar trebui să fie prioritățile în relația UE-Moldova și măsurile care trebuie luate în contextul actual?

Prioritățile din relația UE-Moldova sunt clar stipulate în Acordul de Asociere. Odată semnat, Moldova a decis să se apropie de UE și să adere la valorile noastre. Moldova s-a angajat, de asemenea, să implementeze rapid și pe deplin reformele-cheie, care vizează aducerea unor schimbări pozitive în viața poporului moldovenesc. Agenda revizuită a Acordului de Asociere, unde sunt menționate 13 priorități-cheie pentru acțiune și 20 de rezultate pentru 2020 în cadrul Parteneriatului Estic, servesc, de asemenea, drept îndrumare practică în această direcție.

Sunt necesare reforme structurale pentru a crea locuri de muncă și a reduce sărăcia. Dar, în primul rând, ceea ce rămâne absolut crucial este construirea unui stat rezistent, care se poate face numai printr-o luptă reală și decisivă împotriva corupției. Doar astfel se pot construi instituții mai puternice care contribuie la creșterea țării. UE este pregătită să sprijine Republica Moldova în această direcție, dar este important ca autoritățile moldovenești să-și demonstreze angajamentul profund față de valori precum statul de drept și principiile democratice.

UE se așteaptă ca autoritățile din Moldova să ia măsuri urgente pentru a remedia situația actuală. Așteptările noastre se referă la alegeri, care ar trebui să fie credibile, incluzive și transparente, dar și alte domenii critice legate de respectarea statului de drept. Acestea includ în special:

  • o cercetare clară și imparțială a cazului de fraudă bancară, incluzând în special progresele înregistrate în cazul dlui Șor. Întârzierile recurente în procedurile judiciare legate de acest caz ridică întrebări serioase cu privire la credibilitatea eforturilor de a urmări acest sistem masiv de fraudă într-un mod clar și transparent. Se cere în mod critic să se execute o investigație amănunțită, imparțială și cuprinzătoare a cazurilor de fraudă bancară, în scopul recuperării fondurilor însușite și al aducerea tuturor celor responsabili în fața justiției, indiferent de orice afiliere politică, fără întârziere și cu respectarea deplină a statului de drept. Acest lucru este ceea ce a cerut în mod repetat UE în ultimii patru ani;
  •  o reformă judiciară de fond, care este mult așteptată. UE se așteaptă ca autoritățile moldovenești să garanteze răspunderea judiciară, transparența, imparțialitatea și independența, în conformitate cu angajamentele internaționale ale țării, ca unul dintre principiile-cheie ale statului de drept, un element crucial al democrației și protecției drepturilor omului, așteptările așteptate ale cetățenilor moldoveni;
  • o luptă decisivă împotriva corupției la nivel înalt și a intereselor privilegiate.

Traducere de Diana Mihuță

Interviul în engleză AICI.

Alegeri

Bulversați și obosiți. Cum privesc oamenii negocierile dintre deputați

Publicat

pe

De către

Au trecut două luni de la alegerile parlamentare din februarie 2019, dar Moldova încă nu are un Parlament funcțional. Cele patru partide din noul Legislativ nu au ajuns să stabilească anumite priorități și să creeze o coaliție. Multe voci spun că alegerile anticipate sunt tot mai evidente.

Acest lucru întristează și dezamăgește pe locuitorii satelor din raioanele Strășeni și Dondușeni. Ei ne-au spus că s-au săturat de politicieni și amânările lor fără sfârșit. Am vrut să vedem cum gândesc și locuitorii capitalei. În acest sens, am mers în sectorul Buiucani al capitalei, unde am discutat cu alegătorii de pe circumscripțiile nr. 26 și 27 despre situația din țară, pauza extinsă a ședinței Parlamentului și cu ce probleme se confruntă.

Oamenii s-au săturat(?)

Oamenii pe care i-am întâlnit, păreau mult prea preocupați de griji, pregătirile pentru sărbătorile de Paști și prea obosiți de politica de la noi. Ne-au spus că nu-i mai uimește faptul că deputații nu ajung la un numitor comun. „Sunt toți diferiți și toți cu interesele lor. Nu e o noutate pentru noi, ne-am obișnuit că nu se înțeleg și organizează alegeri anticipate, că doar nu-s banii lor, dar ai noștri”, ne-a spus obosită, cu vocea scăzută, Maria Blondscaia. A ieșit afară ca să-și mai încălzească puțin oasele. „Acum în casă este mai frig decât afară”, constată ea și se așează pe băncuța de lemn din fața blocului jerpelit. Femeia face niște calcule în minte. O doare că banii necesari poporului sunt „risipiți pe orgoliile politicienilor”.

Alegerile anticipate nu-i mai sperie, dar mai adaugă o cută pe chipurile obosite ale oamenilor, care zilnic învață regulile supraviețuirii. „Nu știu dacă am să mai am pe cine alege. Ei toți promit, dar nimic nu fac”, ne spune Iacob Șendrea, care se întoarce de la serviciu. De mai bine de trei ani, după ce s-a pensionat, lucrează paznic la o întreprindere din sectorul Buiucani. Întrebat despre deputații care au candidat pe circumscripția lui și cum i-a ales, bărbatul pare ușor confuz. „Parcă am înțeles cum funcționează sistemul mixt, dar nu până la capăt. Eu am votat partidul, după asta m-am condus”, a recunoscut el, trăgând cu poftă un fum de țigară, înainte de a o stinge de o țeavă ruginită de la marginea drumului.

„Dezamăgiți. Toți sunt foarte dezamăgiți. Nici nu mai vor să vorbească despre politică”, ne-a spus Eugeniu Știrbu, directorul Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației și respectării drepturilor electorale. Potrivit lui, oamenii au sperat că după alegeri, lucrurile vor începe să funcționeze, dar nu e așa. „Cu fiecare scrutin electoral, rata de participare este tot mai mică. Un lucru care ne îngrijorează este că acum nu doar cei care pleacă, dar și cei care rămân nu mai vor să voteze”, constată expertul.

Mai optimiști par unii tineri. Ei spun că așteaptă îmbunătățiri. Însă, preferă să nu mai urmărească știrile politice. „Nu au avut nici măcar o ședință completă, dar deja fac tot felul de declarații electorale”, se revoltă Vitalie Plop. Potrivit lui, misiunea unui deputat este de a reprezenta poporul și de a-i oferi siguranța în ziua de mâine.

(In)acțiunile lui Dodon

Potrivit legii, șeful statului poate dizolva Parlamentul în cazul în care, timp de trei luni, acesta nu este funcțional și este blocată procedura de adoptare a legilor. Alegerile anticipate păreau un scenariu cunoscut atât de către unele partide, dar și de Igor Dodon. La scurt timp, după anunțarea rezultatelor scrutinului din 24 februarie 2019, Dodon a declarat că este gata să semneze decretul de dizolvare a Parlamentului și stabilirea unei date pentru alegeri. Totuși, pe 26 martie, șeful statului s-a întâlnit cu liderii fracțiunilor din noul Legislativ, pentru a aduce pe deputați la „o masă de negocieri”.

După doar câteva ore de la întâlnirea cu liderii PSRM, PDM și Blocului ACUM, președintele Republicii Moldova a avut o întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov. „Am făcut un schimb de opinii cu privire la situația internă din țara noastră… L-am informat pe oficialul rus despre dialogul inițiat de mine cu liderii principalelor forțe politice parlamentare în vederea depășirii blocajului politic post-electoral”, a scris șeful statului pe o rețea de socializare.

Pe 2 aprilie, într-o declarație oficială, Dodon a spus că și-a făcut misiunea și datoria ca șef de stat, ca mediator politic și ca inițiator al acestor discuții care erau necesare, pentru a sparge blocajul post-electoral.

Cine are de câștigat

Tergiversarea procesului de operaționalizare a structurilor instituționale ale noului Parlament ales, dar și incertitudinea cu privire la formarea unei majorități parlamentare capabile să numească un nou Guvern, alimentează riscul unor alegeri parlamentare anticipate. La aceste concluzii a ajuns Mihai Mogâldea, expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). „Rând pe rând, inițiativele și propunerile venite din partea Partidului Democrat, Partidului Socialiștilor și Blocului ACUM, legate de crearea unei coaliții legislative, nu s-au soldat cu succes. Singurele runde de consultări, organizate de către Partidul Socialiștilor și Blocul ACUM, au relevat pozițiile diametral opuse cu privire la formatul și substanța unei eventuale coaliții de guvernare”, opinează expertul într-o notă analitică.

„De pe urma alegerilor anticipate ar putea beneficia autorii proiectului privind schimbarea sistemului de votare – Partidul Democrat.”

Astfel, fracțiunea ar putea obține un scor mai  mare cu  circa  5-7% datorită resurselor administrative de care dispune la nivel local.

Incertitudinea politică ne afectează și pe plan economic, este de părere Adrian Lupușor, directorul centrului analitic independent Expert-Grup. Potrivit lui, această perioadă de „înghețare” duce la suspendarea programelor de suport financiar, iar alegerile anticipate ar lovi în bugetul de stat. Asta va face ca, după alegeri, ajustările să fie dureroase.

„Guvernarea viitoare va trebui să contrabalanseze aceste politici electorale cu anumite măsuri de optimizare sau chiar cu majorarea unor taxe.”

„Așa de bine funcționează lucrurile”

Pe Liuba Laur am găsit-o în timp ce vopsea niște bare de pe terenul de joacă pentru copii. „Măcar așa adăugăm puțină culoare și în curtea noastră”, ne spune femeia. Pentru asta, ea va primi câțiva lei cu care își va cumpăra un cozonac pentru sărbătorile de Paști. „Votez pentru că-i datoria mea, dar nu-mi place de nimeni. Pe nimeni nu cred”, constată ea.

Femeia se plânge că trebuie să scrii zeci de cereri și nici peste un an nu vin să schimbe becul de la felinarul din curtea blocului. „Așa de bine funcționează lucrurile”, ironizează femeia.

Enlarge

IMG_0463
Liuba Laur în curtea blocului

Oamenii din sectorul Buiucani nu mai vor să vorbească despre politică. Nu au înțeles prea mult cum funcționează noul sistem de votare. Nu toți au înțeles pe ce circumscripție uninominală au fost înscriși. Au consumat mormanul de știri din timpul campaniei electorale și au ales. Au ales fără prea mari așteptări, iar următoarea zi după alegeri a fost la fel ca toate celelalte de până atunci. Pe 25 februarie au mers la lucru, au dus nepoții la grădiniță în timp ce părinții lor lucrează peste hotare, au mai bătut la ușa vreunei întreprinderi pentru a căuta un loc de muncă sau au dat toată pensia pentru facturile la căldură, gaz, lumină.

Amintim că, la 24 februarie, în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare, în cadrul cărora au fost aleși noii deputați din Parlament. Spre deosebire de alegerile parlamentare anterioare, acestea s-au desfășurat în baza sistemului electoral mixt într-o circumscripție națională și în circumscripții uninominale.

La 9 martie, Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare în urma cărora PSRM a obținut 35 de mandate în noul Legislativ, PDM – 30 de mandate, Blocul ACUM – 26 de mandate, Partidul ȘOR – 7 mandate.

Citește mai departe

Alegeri

Irina Vlah, înregistrată în calitate de candidat independent la funcția de bașcan al Găgăuziei

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Irina Vlah a fost înregistrată în calitate de candidat independent la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. O decizie în acest sens a fost luată astăzi de Comisia Electorală Centrală de la Comrat.

Aceasta după ce Irina Vlah a depus listele de subscripție cu două mii de semnături și a susținut testul la limba găgăuză.

PE LUNG

Astăzi, de astăzi Irina Vlah are dreptul să-și înregistreze reprezentanții la CEC, precum și să organizeze întâlniri electorale cu alegătorii.

Pe perioada campaniei electorale, Irina Vlad a degrevat din funcția de bașcan, iar atribuțiile ei vor fi exercitate de către prim-vicepreședintele comitetului executiv al regiunii.

Candidații la funcția de șef al Găgăuziei pot fi înregistrați în perioada 1 – 30 mai 2019.

Alegerile pentru funcția de başcan se vor desfășura pe 30 iunie. Inițial acestea urmau să fie desfășurate pe 19 mai, însă Adunarea Populară din UTA Gagauz-Yeri (organul electoral local) a decis amânarea scrutinului.

Alegerile din 2015 pentru funcția de bașcan au fost câștigate de Irina Vlah. Pentru ea au votat 51 la sută dintre alegători.

Citește mai departe

Alegeri

Candidații la funcția de bașcan vor susține testul la limba găgăuză. Prima își va testa cunoștințele Irina Vlah

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Pentru a fi înscriși în cursa pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, candidații vor trebui să susțină testul la limba găgăuză. Prima își va testa cunoștințele actualul bașcan Irina Vlah.

Comisia electorală de la Comrat a decis ca Irina Vlah să susțină testul pentru cunoașterea limbii găgăuze pe 7 mai. Președintele Comisiei electorale locale, Ivan Komur, a informat că Irina Vlah a depus deja listele de subscripție cu două mii de semnături, precum și alte documente necesare pentru înregistrarea în calitate de candidat la funcția de bașcan al Găgăuziei.

PE LUNG

„Conform Codului Electoral, în termen de două zile trebuie să determinăm timpul și locul pentru desfășurarea testului la limba găgăuză. Testarea trebuie efectuată în termen de cinci zile, iar în termen de șapte zile trebuie să luăm decizia de înregistrare în calitate de candidat “, a spus Ivan Komur.

Testarea va fi efectuată de o comisie special creată, care va include cei mai experimentați specialiști în domeniul limbii găgăuze.

Printre aceștia se numără filologi și profesorii de la Universitatea de Stat din Comrat, menționează portalul Gagauzinfo.md.

Candidații la funcția de șef al Găgăuziei vor putea fi înregistrați în perioada 1 – 30 mai 2019.

Alegerile din 2015 pentru funcția de bașcan au fost câștigate de Irina Vlah. Pentru ea au votat 51 la sută dintre alegători.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Social46 de minute în urmă

Un asteroid sub forma unui de titirez va trece aproape de Pământ, cu propria lună după el

PE SCURT Un asteroid sub forma unui de titirez va trece aproape de Pământ, cu propria lună după el. Asteroidul...

SocialO oră în urmă

O femeie din Hâncești, condamnată la 7 ani. A racolat o tânără și a obligat-o să se prostitueze în Turcia

PE SCURT O locuitoare a raionului Hânceşti, de 36 de ani, a fost condamnată la 7 ani de închisoare, după...

Social2 ore în urmă

Pericol de inundații în raionul Ștefan Vodă. A fost dispusă crearea unei celule de criză

PE SCURT Pericol de inundații în raionul Ștefan Vodă, în special în localitățile din zona limitrofă a râului Nistru. Din...

Cultură14 ore în urmă

Documentarul „Moldova 89-91″ al regizorului Eugen Damaschin. Despre cum Moldova și-a câștigat independența// VIDEO

PE SCURT Versiunea completă a documentarului „Moldova 89-91″ al regizorului moldovean Eugen Damaschin a fost publicată astăzi pe portalul Newsmaker....

Social17 ore în urmă

Moldova.org, desemnată cea „mai proactivă instituție media” pentru Egalitate

Redacția Moldova.org a fost desemnată drept cea mai proactivă instituție media de către Consiliul pentru prevenirea, eliminarea discriminării  și asigurarea...

Politică18 ore în urmă

Atacuri înjositoare în adresa Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase la contramanifestația din fața Guvernului// FOTO

PE SCURT Blocul ACUM a organizat astăzi un flashmob în fața Guvernului împotriva scumpirii prețurilor la carburanți. În același timp,...

Social21 de ore în urmă

În Chișinău au fost pornite mai multe camere video pentru monitorizarea traficului rutier. Vezi locațiile

PE SCURT Inspectoratul Național de Patrulare a informat astăzi conducătorii auto că în Chișinău au fost pornite mai multe camere...

Advertisement

Electorala 2019

Alegeri6 zile în urmă

Bulversați și obosiți. Cum privesc oamenii negocierile dintre deputați

Au trecut două luni de la alegerile parlamentare din februarie 2019, dar Moldova încă nu are un Parlament funcțional. Cele...

Alegeri2 săptămâni în urmă

Irina Vlah, înregistrată în calitate de candidat independent la funcția de bașcan al Găgăuziei

PE SCURT Irina Vlah a fost înregistrată în calitate de candidat independent la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei....

Alegeri3 săptămâni în urmă

Candidații la funcția de bașcan vor susține testul la limba găgăuză. Prima își va testa cunoștințele Irina Vlah

PE SCURT Pentru a fi înscriși în cursa pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, candidații vor trebui să susțină testul...

Alegeri3 săptămâni în urmă

În Găgăuzia a început campania electorală pentru alegerea başcanului

PE SCURT În Găgăuzia a început astăzi campania electorală pentru alegerile bașcanului autonomiei care vor avea loc pe 30 iunie,...

Alegeri3 săptămâni în urmă

Unde pot vota cetățenii români din R. Moldova la europarlamentare / Lista secțiilor de votare

PE SCURT Pentru cetățenii români din R. Moldova vor fi deschide 36 de secții de votare a membrilor Parlamentului European....

Alegeri4 săptămâni în urmă

Ce efecte ar putea avea alegerile anticipate

PE SCURT Diminuarea caracterului geopolitic în recentele alegeri parlamentare, tergiversarea procesului de operaționalizare a structurilor instituționale ale noului parlament ales,...

Alegeri4 săptămâni în urmă

Cine sunt magistrații care au decis că nu renunțăm la sistemul electoral mixt

PE SCURT Cei șase magistrați ai Curții Constituționale au decis, la sfârșitul acestei săptămâni, că în cazul alegerilor parlamentare anticipate vom...

Advertisement

Opinii

mai 2019
L Ma Mi J V S D
« apr.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com