Numărul IMM-urilor în anul 2016 a constituit 51 mii 600 întreprinderii,  în creștere cu o mie de întreprinderi sau cu 2 la sută față de anul 2015. Cele mai multe, 65 la sută, au fost amplasate în mun. Chișinău fiind urmate de cele din regiunea Centru cu 15 la sută, Nord –cu 12 la sută  și Sud 5 la sută.

Potrivit datelor Ministerului Economiei, în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii au activat pe parcursul anului 2016 peste 300 mii persoane, care au deținut 61 la sută din numărul total de angajați ai întreprinderilor din economia națională.

Totodată, veniturile din vânzări ale IMM-urilor în această perioadă au însumat 125 mln. lei sau 41,5 la sută din veniturile din vânzări în total pe economie.

Partea preponderentă a acestor întreprinderi își desfășoară activitatea în domeniul comerțului, constituind în anul 2016 circa 20 mii unități sau 40 la sută din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii.

De notat că acestora le revine şi contribuția majoră în totalul veniturilor de vânzări generate de IMM-uri, de circa 49 la sută (sau 61 mln. lei).

Întreprinderile din comerț sunt urmate de IMM-urile din industria prelucrătoare și întreprinderile din domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice.