În acest caz a fost solicitat ajutorul FBI-ului american, în adresa autorităţilor din SUA fiind expediată o cerere de asistenţă juridică în vederea elucidării circumstanţelor fraudelor bancare comise cu implicarea companiilor off-shore.

Amintim că, recent, grupul de anchetă a audiat mai mulţi funcţionari de diferit rang, inclusiv actualul ministru al Justiţiei Vladimir Grosu, vicepreşedintele Parlamentului Liliana Palihovici, deputatul Oleg Reidman, fostul ministru al Finanţelor Veaceslav Negruţa, fostul preşedinte al Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe Veaceslav Ioniţă, dar şi alte persoane din domeniul public.

În cadrul aceluiaşi dosar a fost citat fostul şef al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Artur Gherman. Acesta a fost audiat asupra circumstanţelor referitoare la modul de înregistrare a modificărilor în Registrul de Stat al Valorilor Mobiliare, ca urmare a emisiei suplimentare de acţiuni la SA Banca de Economii (peste 80 000 000 de lei), precum şi asupra modului de executare a deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 27 noiembrie 2014 prin care s-a dispus anularea Hotărârii CNPF de înregistrare a acţiunilor din cadrul emisiei suplimentare.

Procurorii au dispus ridicarea unor documente şi acte de la sediile Parlamentului Republicii Moldova, Cancelariei de Stat a Guvernului, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Agenţiei Proprietăţii Publice, Ministerului Finanţelor, precum şi de la Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară.

Paralel, de la entităţile menţionate a fost solicitată prezentarea informaţiei cu privire la adoptarea hotărârilor de Guvern prin care cele trei instituţii financiare, BEM, Banca Socială şi Unibanc, au beneficiat de mijloace băneşti din rezervele BNM în perioada de după 27 noiembrie 2014. Totodată, s-a dispus ridicarea actelor aferente numirii reprezentanţilor statului în Consiliul SA Banca de Economii în perioada 2009-2014, urmând a fi dată o apreciere juridico-penală a acţiunilor sau inacţiunilor acestora în calitate de delegaţi ai statului.

„După examinarea documentelor, puse la dispoziţia grupului de anchetă, procurorii vor purcede la o altă etapă de audieri a persoanelor cu demnitate publică, urmând să se expună şi asupra statutului procesual al acestora”, se mai menționează în comunicatul emis de Procuratură.

Amintim că la 25 mai curent, procurorul general a dispus extinderea investigaţiilor penale în privința fraudelor din sectorul financiar-bancar și verificarea acțiunilor/inacțiunilor factorilor de decizie și a instituțiilor de stat responsabile în domeniu.