Connect with us

Economie

Ministrul Dodon despre reforma privind liberalizarea economiei

Ministrul Dodon despre reforma privind liberalizarea economiei

Publicat

pe

Moldova.ORG — Ministrul Economiei si Comertului Igor Dodon a efectuat o prezentare detaliata a reformei privind liberalizarea economiei in cadrul sedintei Comisiei Nationale pentru Consultari si Negocieri Colective, care s-a desfasurat sub presedintia prim-viceprim-ministrului Zinaida Greceanii, informeaya serviciul de presa al Ministerului Economiei si Comertului (MEC).

Potrivit spuselor lui Dodon, reforma liberalizarii economice este efectuata in scopul instituirii unui climat investitional favorabil, asigurarii unei cresteri economice calitative, bazate pe tehnologii si investitii, asigurarii liberalizarii desfasurarii activitatii de intreprinzator, asigurarii accesului la resursele creditare, legalizarii sectorului neoficial al economiei nationale, promovarii unei politici fiscale stimulatorii, micsorarii poverii administrative, stimularii fluxului de capital in tara. In acest context este propusa introducerea unor modificari si completari la legislatia in vigoare de caracter exclusiv.

Amendamentele elaborate au un scop bine determinat si vor contribui la realizarea citorva procese interdependente, prin promovarea a trei blocuri de reforme:

I. Reformarea sistemului de impunere a veniturilor persoanelor juridice: Revizuirea mecanismului de impozitare a profitului agentilor economici, care presupune supunerea impozitarii doar a profitului care urmeaza a fi repartizat intre actionari sau asociati in forma de dividende – aplicarea cotei „0” la profitul reinvestit.

Premizele promovarii reformei:
• La moment, activele (imobiliare, financiare etc.) ce apartin persoanelor juridice sint inregistrate la valoarea inferioara a costului lor de piata, iar majoritatea agentilor economici, in scopul ascunderii veniturilor si activelor de la impozitare, micsoreaza valoarea reala a acestora si veniturile obtinute prin aplicarea diferitor scheme de evaziune fiscala;
• Datorita impunerii nefavorabile a veniturilor, in special legate de cresterea de capital, agentii economici evita achitarea impozitelor la buget;
• Tranzactiile cu active sint inregistrate la preturi reduse sau au loc cu implicarea firmelor off-shore/fantome.
Astel, necesitatea implementarii reformei in cauza este indreptata spre reducerea implicarii agentilor economici in diferite scheme de evaziune fiscala si favorizarii acestora sa indrepte mijloacele economisite in dezvoltarea afacerilor.

Esenta reformei: Introducerea cotei „0” la impozitul pe venit. Stabilirea impozitului pe venit la nivelul de 0% – in cazul in care venitul ramine la dispozitia agentului economic. Iar, in cazul luarii deciziei de repartizare a venitului in forma de dividende, efectuarii platilor indreptate spre achitare nerezidentilor (suma carora nu este deductibila in scopuri fiscale), efectuarii platilor indreptate spre achitare persoanelor fizice (suma carora nu este deductibila in scopuri fiscale) si care nu este calificata ca venit impozabil pentru persoana fizica, indreptarea platilor spre achitare fondatorilor intreprinderilor individuale sau gospodariilor taranesti (de fermier), agentii economici vor retine un impozit in marime de 15% de la platile efectuate.

Efectul global de la implementarea reformei:
1. Determinarea investitorilor sa-si re-investeasca profitul sau pentru extinderea si dezvoltarea afacerilor.
2. Investirea veniturilor agentilor economici, inclusiv a sumelor impozitului pe venit care nu au fost achitate la buget la achizitionarea marfurilor si servicii – impozabile cu TVA.
3. Renuntarea la unele scheme de eschivare de la plata impozitului pe venit in cazul importului de marfuri si servicii.

II. Legalizarea capitalului: Atragerea mijloacelor rezidentilor Republicii Moldova in economia republicii prin procedura de legalizare a capitalului (mijloacelor financiare, activelor materiale si financiare). Legalizarea capitalului se va efectua prin procedura declararii benevole de catre persoanele fizice si juridice – rezidentii Republicii Moldova a capitalului ce ii apartin sau care sint inregistrate pe numele unor detinatori „nominali” si pentru care, la momentul dobindirii lor, nu au fost achitate impozite reiesind din valaorea lor reala.

Subiectii si obiectul legalizarii capitalului:
Pentru persoanele juridice: doar activele materiale si financiare (valori mobiliare, bunuri imobiliare, cote-parti)

Persoanele fizice: (cetateni ai Republicii Moldova sau reprezentantii acestora): mijloacele banesti, active imobile, valorilor mobiliare, cotele-parti.

Legalizarea in exclusivitate pentru persoanele fizice doar a mijloacelor banesti si interzicerea efectuarii acesteia pentru persoanele juridice este conditionata de faptul neadmiterii riscului legalizarii de catre agentii economici a mijloacelor banesti provenite din comiterea unor infractiuni legate de spalarea banilor. Astfel, se reduce riscul devenirii Republicii Moldova ca un centru de spalare a banilor de catre unele companii din zonele „off – shore”.
La legalizarea capitalului subiectii legalizarii vor achita taxa de legalizare in marime de:
• Pentru mijloacele banesti – 5 % din suma legalizarii mijloacelor banesti;
• Pentru alte active – se va achita taxa in marime de 5% din valoarea diferentei intre valaorea declarata a capitalului legalizat si valorii declarate anterioare a acestor active, cea au stat la baza dobindirii dreptului de proprietate asupra obiectului de legalizare de catre subiectul de legalizare.
De asemenea in cadrul procesului de legalizare se ofera dreptul persoanelor juridice capitalizarea activelor de bilant prin declararea valorii reale ale acestora. In acest caz, taxa in marime de 5% se va achita din diferenta intre valoarea declarata de piata si valoarea de intrare a acestor active la bilantul intreprinderii.
De asemenea, intru asigurarea executarii bugetului public national si bugetelor asigurarilor sociale si medicale, suma taxelor, retinute de la legalizarea mijloacelor banesti, de la subiectii legalizarii se repartizeaza in modul urmator: 50% se transfera in bugetul de stat; 50% se transfera in bugetul de stat al asigurarilor sociale si fondul de stat al asigurarilor medicale in urmatoarea proportie: 75% – in bugetul de stat al asigurarilor sociale si 25% – in fondul de stat al asigurarilor medicale.

Perioada legalizarii capitalului:
Pentru active imobile, valorilor mobiliare, cotele-parti: legalizarea se incepe din data intrarii in vigoare a legii si se finiseaza la 1 ianuarie 2009.
Pentru mijloacele banesti: legalizarea se incepe din data intrarii in vigoare a legii, simultan cu inceputul activitatii institutiilor financiare, si se termina simultan cu finisarea zilei de lucru a institutiilor financiare la data de 30 decembrie 2008.
Legalizarea capitalului conform principiilor mentionate:
• Va diminua riscul legat cu spalarea banilor pe teritoriul tarii, dat fiind faptul ca acest proces se va rasfringe doar asupra cetatenilor Republicii Moldova;
• Se va interzice persoanelor juridice legalizarea mijloacelor banesti;
• Va stimula persoanele juridice si fizice sa-si legalizeze capitalul, achitind in bugetul de stat o taxa de legalizare in marime de 5%;
• Organele de control fiscal si economic nu vor avea dreptul, prin lege, de verificare a surselor de obtinere a capitalului legalizat, cu exceptia cazurilor de spalare a banilor strict prevazute de lege.

Efectul: Aceasta va contribui la ameliorarea climatului investitional si majorarea fluxului de investitii in activitatea de intreprinzator prin aplicarea unui mecanism eficient de impunere a capitalului legalizat.

III. Amnistia fiscala: Anularea anumitor obligatiuni fiscale calculate la situatia din 1 ianuarie 2007 si pentru obligatiile fiscale pentru care sint deschise dosare judiciare la situatia din 1 ianuarie 2007.
Premizele promovarii reformei:
• La 01.01.2007 – datoriile agentilor economici fata de bugetul public national de cca 2 mlrd. lei;
• Pentru asigurarea achitarii acestor datorii, IFPS aplica sechestre la activele detinute de agenti economici;
• Din datoriile respective, in bugetul de stat de – facto pot fi colectate mijloace banesti in valoare de cca 10 – 15% din suma datoriilor totale + amenzi si penalitati (200 – 300 mln. lei), inclusiv din contul instrainarii activelor sechestrate.

Esenta:

• Anularea tuturor datoriilor fiscale ale agentilor economici formate pina la 01.01.2007 si amenzilor si penalitatilor calculate pentru intirzieri.
• Ridicarea sechestrelor puse pe activele agentilor economici;
• Interzicerea organelor de control verificarea perioadelor fiscale anterioare 01.01.2007.
• Majorarea marimilor sanctiunilor pentru ne-achitarea impozitelor si taxelor la bugetul public national incepind cu 01.01.2007

Efectul: Sporirea capitalizarii activitatii si imbunatatirea indicatorilor economico – financiari ale intreprinderilor autohtone, ceea ce va acorda posibilitati suplimentare in procesul atragerii resurselor investitionale.

Aplicarea concomitenta a acestor actiuni are drept scop atit crearea climatului investitional favorabil, cit si acumularea veniturilor la buget de la incasarea taxelor provenite de la legalizarea capitalului, precum si majorarii bazei impozabile din contul sporirii incasarilor la buget de la impozite indirecte.

Efectele preconizate de la efectuarea reformelor sus-indicate:
1) Ameliorarea climatului investitional si majorarea fluxului de investitii in activitatea de intreprinzator prin aplicarea unui mecanism eficient de impunere a capitalului legalizat.
2) Sporirea capitalizarii activitatii si imbunatatirea indicatorilor economico – financiari ale intreprinderilor autohtone, ceea ce va acorda posibilitati suplimentare in procesul atragerii resurselor investitionale.
3) Determinarea investitorilor sa-si re-investeasca profitul sau pentru extinderea si dezvoltarea afacerilor.

loading...

Citește mai departe
Advertisement

Economie

Care sunt cei mai mari importatori din lume

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Dacă economia unei țări ar fi complet autosuficientă și independentă, nu ar mai fi nevoie să se importe mărfuri din altă parte. În timp ce perspectiva de a te izola de turbulențele piețelor globale poate părea atrăgătoare la prima vedere, aceasta ar putea avea considerabile riscuri și dezavantaje considerabile.

Nu numai că ar însemna lipsa celor mai bune produse străine din lume, dar s-ar „traduce” prin mărfuri incredibil de scumpe pe plan intern. Între timp, produsele extrem de specializate ar fi indisponibile, iar evenimentele neprevăzute (dezastre naturale, greve de muncă, secetă etc.) ar putea avea potențialul de a perturba lanțurile de aprovizionare și ar conduce la haos economic.

PE LUNG

Din aceste motive majoritatea economiilor aleg să importe în fiecare an bunuri în valoare de miliarde de dolari de la partenerii comerciali internaționali. Ce țări importă cele mai multe bunuri?

Harta de la HowMuch.net redimensionează țările în funcție de valoarea importurilor lor anuale din 2018. Vizualizarea se bazează pe date de la Organizația Mondială a Comerțului.

Să aruncăm o privire asupra celor 15 țări care sunt cei mai mari importatori din lume:

În combinație, economiile din întreaga lume importă în total 19,9 trilioane de dolari în mărfuri în fiecare an.

Cel mai mare importator din lume sunt Statele Unite, cu o cotă de 13,4% din importurile globale egale cu 2,6 trilioane de dolari de mărfuri. În urma SUA sunt alte două economii semnificative, fiecare care importă peste 1 trilion de dolari în fiecare an de mărfuri: China (2,1 trilioane de dolari) și Germania (1,3 trilioane de dolari).

În sfârșit, merită de menționat că, dacă toate statele Uniunii Europene ar fi combinate într-o singură entitate, aceasta ar fi cel mai mare importator din lume cu aproape 6,5 trilioane de dolari din importuri.

Cât au constituit importurile în Republica Moldova în 2018?

Potrivit Biroului Național de Statistică,  în anul 2018, în Republica Moldova importurile de mărfuri au constituit 5,8 miliarde dolari, volum superior celui înregistrat în anul 2017 cu 19,3%. Importurile din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2,9 miliarde dolari SUA (cu 19,4% mai mult față de anul 2017), deținând o pondere de 49,5% în total importuri (49,4% – în anul 2017).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 1,4 miliarde dolari SUA (cu 20,2% mai mare decât în anul 2017), care echivalează cu o cotă de 25,1% în total importuri (25,0% – în anul 2017).

Mai menționăm că 24,1% din totalul de importuri le-au constituit mașinile și echipamentele pentru transport. Pe locul doi se clasează mărfurile manufacturate, clasificate mai ales după materia primă, ele au reprezentat 19,8% din totalul de importuri, fiind urmate de importurile de combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate care au deținut 17,2% în total importuri.n anul 2018.

Anul trecut au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite, mașini și aparate electrice și părți ale acestora, gaz și produse industriale obținute din gaz, vehicule rutiere, mașini și aparate specializate pentru industriile specifice, dar și de legume legume și fructe, îngrășăminte minerale sau chimice.

loading...

Citește mai departe

Economie

Vinul pe care-l produce R. Moldova astăzi, mai puțin, dar mai bun

Publicat

pe

PE SCURT 

În jur de 250 de mii de cetățeni ai R. Moldova își câștigă existența din industria vinului. De asemenea, în comparație cu anul 2006, Moldova produce mai puțin vin, însă de o calitate înaltă. Despre aceasta ne-a povestit Diana Lazăr, vice directoarea Proiectului de Competitivitate din Moldova al USAID, la Rockit.

PE LUNG

Cum au reușit să promoveze brandul de țară în condițiile în care bugetul industriei era de 200 de mii de dolari anual, bani ce ajungeau să participe la doar 3 expoziții?

Acesta era un pas înainte, însă insuficient. Atunci, una dintre principalele inițiative de reformă pe care am realizat-o a fost crearea unui parteneriat public-privat între reprezentanții industriei și reprezentanții autorității publice. Acum, această soluție pare aparent logică, dar nu era așa, în 2012, când o promovam în Parlament. Vă închipuiți cum ar sta un funcționar alături de un director de întreprindere să discute despre utilizarea banului public și participarea în campanii de marketing pe plan intern și extern?!

S-a reușit crearea și mișcarea acestei instituții publice și private Oficiul Național al Viei și Vinului, doar prin decizia fiecărei întreprinderii de a contribui într-un fond. De fapt, acesta a fost un angajament al parteneriatului: la fiecare litru de vin făcut și vândut, producătorul plătește 10 bani în Fondul Național al Viei și Vinului. De asemenea, statul adaugă și el 10 bani aici. 

Care au fost pașii în reformarea industriei viței de vie și vinului, vedeți mai jos:

Reformarea industriei

2010 

 • Regândirea sectorului vinicol. Schițarea strategiei și reformei industriei
  Vocea comună a sectorului privat și crearea unei viziuni legendare

2011

 • Stabilirea dialogului dintre sectorul public și cel privat
  Semnarea unui acord dintre 9 asociații de vin și Ministerul Agriculturii

2012

 • Noua lege a viței de vie și a vinului. Ușurarea mediului de afaceri
  Reformarea legislației pentru a asigura dezvoltarea durabilă a industriei

2013

 • Guvernul instituie Oficiul Național al Viei și Vinului
  A fost definit cadrul național de comercializare și vinul de marcă al Moldovei

2014

 • Vinul este lansat internațional și pe piețele țintă

2015

 • Reforma ia amploare
  Inițierea Registrului Viei și Vinului pentru suportul trasabilității produsului, certificarea PGI și stabilirea standardelor de calitate

2016

 • Primele vinuri cu indicație Geografică Protejată au fost produse și promovate

Potrivit vice-directoarei Proiectului de Competitivitate din Moldova al USAID, Diana Lazăr, cantitatea de vin produsă astăzi este mai mică decât în 2006, însă calitatea este mai înaltă și vinul costă mai mult.

Republica Moldova are 128 de mii de hectare de viță de vie.

loading...

Citește mai departe

Economie

Republica Moldova este cel mai mare beneficiar de ajutor UE din vecinătatea europeană

Publicat

pe

PE SCURT

Republica Moldova este cel mai mare beneficiar de ajutor UE pe cap de locuitor în vecinătatea europeană, anunță platforma proiectelor de asistență tehnică finanțate de UE în Republica Moldova, eu4moldova.md.

PE LUNG

Uniunea Europeană a investit în Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător, agricultură, economie și dezvoltarea afacerilor, energie, transport și infrastructură, mediu și dezvoltare durabilă, justiție și poliție, administrație publică, cultură, știință și educație, sănătate și incluziune socială, societatea civilă și drepturile omului, cooperare transfrontalieră.

70% din exporturile moldovenești și 56% din comerțul total din anul 2018 au plecat spre UE

Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător

DCFTA (Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător) a beneficiat de peste 36 milioane de euro (36,029,205.00 euro), fiind investiți în proiecte care au fost deja implementate sau sunt în derulare (proiecte din 2013 până în 2024). De exemplu, din 2014 până în 2024 se desfășoară proiectul Facilitatea ZLSAC de sprijinire directă a IMM-urilor”. Obiectivul este de a îmbunătăți accesul la finanțare prin asigurarea unor sisteme de garanții și a unei asistențe tehnice pentru sporirea numărului proiectelor viabile derulate de IMM-uri. Proiectul acesta costă peste 10 milioane de euro, fiind unul dintre cel mai mare.

Agricultură

Uniunea Europeană a investit peste 73 de milioane de euro (73,620,670.00 euro) în agricultură. Cel mai mare proiect finanțat este Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) cu 53 de milioane de euro. Acesta a început în 2015 și va dura până în  2020. Proiectul are obiectevele generale de 1) asistarea Guvernului Republicii Moldova în eradicarea sărăciei, promovarea creșterii durabile și incluzive, consolidarea și îmbunătățirea guvernării democratice și economice; 2) să încurajeze consolidarea încrederii în Republica Moldova, urmărind – prin intermediul unei componente specifice – regiunile și unitățile administrativ-teritoriale cu statut special.

Economie și dezvoltarea afacerilor

Peste 56 de milioane, în total (56,964,299.00 euro), au fost livrați către economie și dezvoltarea afacerilor. Cel mai mare proiect, de 23 de milioane de euro, au fost livrați către proiectul Regiuni-țintă UE: Cahul și Ungheni, abilitarea economică inclusivă a regiunilor-țintă din Republica Moldova”. Programul are ca scop de a consolida coeziunea economică, teritorială și socială din Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale inclusive, durabile și integrate și îmbunătățirea nivelului de viață al cetățenilor în zona așa-numitele „microregiuni” Ungheni și Cahul.

Energie

În acest domeniu au fost investiți peste 78 milioane de euro (78,785,339 euro). Cel mai mare proiect de aproape 40 de milioane de euro sunt destinați pentru construcția infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare, precum și eficiența energetică în clădirile publice (2018-2021). În cadrul proiectului se vor construi și vor fi puse în exploatare 10 sisteme de Aprovizionare cu Apă și de Canalizare, precum și vor fi implementate 8 proiecte de Eficiență Energetică în școli din întreaga țară. Este singurul proiect care încă mai este în desfășurare în acest domeniu.

UE a renovat 700 de kilometri de drumuri și a oferit locuitorilor din Chișinău și Bălți troleibuze moderne

Transport și infrastructură

Peste 174 de milioane de euro (174,476,600.00 euro) au ajuns în domeniul transportului și infrastructurii. Cel mai mare proiect: de peste 119 milioane euro sunt destinate proiectului de restructurare a Căilor Ferate din Moldova. BERD a acordat un împrumut CFM pentru realizarea proiectului, care are ca scop îmbunătățirea infrastructurii feroviare și modernizarea materialului rulant pentru a permite CFM să sporească eficiența și siguranța serviciilor feroviare și să îmbunătățească performanța generală a operațiunilor feroviare.

Mediu și dezvoltare durabilă

Acest domeniu a primit, în total, de la Uniunea Europeană peste 68 de milioane de euro (68,603,109.00 euro). Cel mai mare proiect (Programul de Asistenţă a Politicii Sectoriale în Domeniul Apei) a costat peste 35 de milioane de euro și a fost implementat în perioada 2009-2012. În general, proiectele din acest domeniu au început să fie finanțate de UE încă din anul 2007, când Partidul Comuniștilor al Republicii Moldova avea majoritate în parlament, iar țara era condusă de pro-rusul Vladimir Voronin.

15700 de persoane au acces la apă potabilă, datorită apeductelor construite cu sprijinul UE

Justiție și poliție

Peste 83 de milioane de euro (83,668,994.5 euro) au fost investiți în justiție și poliție. Cel mai mare program implementat de UE este „suportul UE pentru reforma poliției în Republica Moldova (Suport Bugetar)” în valoare de 57 de milioane de euro. Acesta a început în 2017 și se va finaliza în 2020. Un alt proiect de peste 2 milioane de euro, la fel, este destinat reformei poliției. Alți bani s-au dus pentru: sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor judecătorești în Moldova, pentru sprijinirea prevenirii eficiente și combaterii corupției în sectorul justiției.

Administrație publică

Reforma administrației publice a beneficiar de peste 33 de milioane de euro (33,263,413.9 euro). Aproape 2 milioane de euro s-au investit în îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova. Obiectivul general al proiectului a fost să sprijine Moldova în avansarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale cu accent pe dezvoltarea politicii, cadrului legal și instituțional pentru o dezvoltare eficientă a regiunilor Moldovei.

Cultură, știință și educație

La acest capitol, Uniunea Europeană a investit cei mai puțin bani: peste 25 de milioane de euro (25,994,607.00 euro). În schimb, au fost finanțare proiecte pici la nivel local cum ar fi: studiou foto în s. Avdarma, Comrat; școală de robotică, școală de meșteșuguri și altele. Cei mai mulți bani (14 milioane) sunt destinați proiectului Erasmus + Moldova.

Sănătate și incluziune socială

Aproape 14 milioane de euro (13,956,505.3 euro) au fost livrați către diferite proiecte din sănătate și incluziune socială. Trei milioane de euro au fost investiți, de exemplu, în evaluarea capacității și modernizarea Spitalului Clinic Republican.

Societatea civilă și drepturile omului

Aproape 18 milioane de euro (17,819,529.3 euro) au fost investiți în societatea civilă și drepturile omului. În acest domeniu s-au făcut multe proiecte (20), cele mai multe destinate societății civile, drepturile femeilor, tinerilor, vârstnicilor, minorităților naționale, persoanelor cu dizabilități.

Cooperare transfrontalieră

În acest domeniu au fost livrați peste 40 de milioane de euro (40,388,373.4 euro). Cei mai mulți bani au fost destinați suportului pentru implementarea Planului de Acțiune privind Liberalizarea Vizelor: peste 15 milioane de euro. Tot 15 milioane de euro au fost destinați proiectului „Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră între Moldova și Ucraina (EUBAM)”. Acesta a început în 2005 și are scopul de a armoniza standardele și procedurile de gestionare a frontierelor vamale și comerciale cu cele din UE, de a contribui la cooperarea transfrontalieră și consolidarea încrederii, ajutând la îmbunătățirea eficienței, transparenței și securității de-a lungul frontierei moldo-ucrainene. Misiunea are sediul central în Odessa (Ucraina), oficiile statale în Ucraina și Moldova și 6 birouri teritoriale. Proiectul de încheie în 2020.

Uniunea Europeană a investit cei mai mulți bani în domeniul transportului și infractructurii. Cei mai puțini bani au fost livrați spre sănătate și incluziune socială.

loading...

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Alegeri14 ore în urmă

LIVE TEXT // Cum se desfășoară alegerile locale în Republica Moldova

Cetățenii Republicii Moldova, sunt așteptați astăzi la secțiile de vot pentru a vot candidații preferați la postul de primar și...

ExterneO zi în urmă

Sondaj / La 30 de ani de la comunism, Europa de Est este împărțită la capitolul democrație

PE SCURT După treizeci de ani, puțini oameni din fostul bloc estic din Europa regretă schimbarea monumentală politică, socială și...

EconomieO zi în urmă

Care sunt cei mai mari importatori din lume

PE SCURT Dacă economia unei țări ar fi complet autosuficientă și independentă, nu ar mai fi nevoie să se importe...

IstorieO zi în urmă

Cum a fost Lenin împușcat de o femeie aproape oarbă

PE SCURT Pentru că vrem, dragă cititor, să știi lucruri noi și interesante, Moldova.org va publica fragmente din cărți, istorii...

CulturăO zi în urmă

Drumul lui Oprah Winfrey de la 0 la 3 miliarde de dolari

PE SCURT O tânără săracă, de culoare și provenind dintr-o aventură a unor adolescenți, a ajuns cea mai mare vedetă...

Cultură2 zile în urmă

Capitala văzută prin ochii unei artiste: „Chișinău are nevoie de un Batman”

PE SCURT Chișinău are nevoie de Batman, iar Vera Borcuta, artistă, i-a găsit și locul: pe clădirea primăriei Chișinău. În...

Alegeri2 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru WC-urile publice

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Advertisement

Politică

Politică2 zile în urmă

Cazierul virtual al candidaților la Consiliul Municipal Chișinău

PE SCURT Avem 51 de oameni în Consiliul Municipal Chișinău care vor răspunde de bunăstarea și dezvoltarea metropolei noastre. Echipa...

Alegeri2 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru grădinițe

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Cultură2 zile în urmă

Vitalie Colț, despre poezie, Transnistria, masaj și Yardsale-ul „Te salut, Chișinău!”

PE SCURT Vitalie Colț este basistul formației FurioSnails. Pe lângă muzică, artistul a scris o carte de poezii „Pacea din...

Alegeri3 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru drumurile proaste

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Alegeri3 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru ambuteiaje

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Alegeri4 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru câinii vagabonzi

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Politică4 săptămâni în urmă

Igor Dodon efectuează o vizita în SUA. Va rosti un discurs de la tribuna Adunării Generale a ONU

PE SCURT Președintele Igor Dodon întreprinde o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, care va dura o săptămână...

Advertisement

Opinii

octombrie 2019
L Ma Mi J V S D
« sept.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031