Connect with us
"
"

Economie

Fiscul va institui posturi fiscale la hotele, restaurante și cafenele

Publicat

pe

Serviciul Fiscal de Stat va institui, începând cu săptămâna curentă, posturi fiscale la compartimentul HoReCa (hotele, restaurante, cafenele) și la depozitele de vânzări angro din țară!

Acțiunea are drept scop prevenirea și contracararea cazurilor de încălcări, dat fiind faptul că au fost identificate riscuri fiscale asociate agenților economici din domeniu.

Astfel, în temeiul informației disponibile, a fost analizată activitatea agenților economici pentru perioada de activitate 2017-2018 ce administrează hotele, restaurante, cafenele, depozite comerciale (în mod special importatori de fructe și legume, comercianți de mărfuri industriale și comercianți cu produse alimentare cu ridicata) prin prisma indicatorilor:

– achitările la Bugetul public național;

– salariul mediu achitat de către angajator angajaților;

– volumul de livrări și procurări efectuate de contribuabil;

– volumul de import efectuat;

– povara fiscală declarată.

Drept rezultat, au fost indentificate riscuri fiscale asociate agenților economici din domeniu.

Din acest motiv în perioada lunilor decembrie 2018 – ianuarie 2019 inspectorii fiscali vor desfășura acțiuni de control și de monitorizare prin prisma posturilor fiscale la contribuabilii din domeniile indicate, care întrunesc grade de risc sporit.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Economie

Cum să-ți faci patentă dacă ești mic antreprenor și ce taxă trebuie să achiți

Publicat

pe

De către

PE SCURT

În Republica Moldova, la finele anului trecut, erau înregistrate aproximativ de 11,5 mii de patente de întreprinzător, iar proprietarii acestora au achitat 8,7 milioane de lei. Puțin mai mult de jumătate sunt cele în domeniul comerțului cu amănuntul, fiind urmate la mare distanță de servicii de frizerie şi cosmetice, predarea şi meditarea diferitelor discipline și deservirea muzicală a ceremoniilor. Cele mai puține – în domeniul servicii de guvernant(ă), tăbăcirea şi prelucrarea pieilor, de dulgherie, executarea şi comercializarea obiectelor de lemn, metal, ghips, argilă, ciment.

Cine și cum poate deveni titular de patentă de întreprinzător și care e procedura de obținere a patentei, vezi mai jos.

PE LUNG

Ce este patenta de întreprinzător și cine poate deveni titular de patentă?

Patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp. Legea spune că titular de patentă poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu capacitate de exercițiu. Și străinii sau apatrizii, care locuiesc permanent în Republica Moldova și au dreptul să desfășoare activitate de întreprinzător. Aceștia trebuie să declare despre intenția lor de a procura patentă și să corespundă cerințelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

Unde poate fi obținută?

Patenta de întreprinzător se eliberează și se prelungește de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază solicitantul/titularul își are domiciliul sau preconizează să-și desfășoare activitatea. Aceasta se eliberează și se prelungește de către Serviciul Fiscal de Stat în decurs de trei zile de la data depunerii cererii și după achitarea taxei stabilite pentru patentă. 

Ce informație trebuie prezentată?

În cererea de eliberare a patentei de întreprinzător se va indica următoarea informație: 

 1. prenumele, numele și domiciliul solicitantului; 
 2. genul de activitate de întreprinzător pentru exercitarea căreia se solicită eliberarea sau prelungirea patentei; 
 3. durata patentei; 
 4. tipul mijlocului de transport și numărul de înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că acest mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea activităţii menţionate.

Desigur, la cererea de eliberare a patentei vor fi anexate copia diplomei sau altui act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar, dacă persoana solicită eliberarea patentei de întreprinzător pentru:

 • întocmirea rapoartelor contabile, 
 • masaj, 
 • servicii de îngrijire a bolnavilor și alte servicii medicale acordate de către personalul medical inferior, 
 • servicii veterinare sau zootehnice, 
 • predarea limbilor străine (instruire individuala sau în grupe cu un număr de până la 20 persoane), 
 • predarea și meditarea diferitelor discipline, cu excepția muzicii, coregrafiei și artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de până la 20 persoane),
 • predarea muzicii, coregrafiei și artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de până la 20 persoane), 
 • organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultura fizică pentru copii de până la 16 ani (în grupe de pâna la 20 persoane), 
 • organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultura fizică, pentru adulți (în grupe de până la 20 persoane).

Ce activităţi pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător și care e taxa lunară achitată?

Comerțul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane și din autovehicule – 540 lei (dacă ești în Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol ), în celelalte municipii, orășele – 300 lei, iar în sate – 150 lei.

Comerțul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile autohtone, cu condiția respectării cerințelor sanitaro-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor- 700 lei-500 lei – 200 lei

De notat că desfășurarea comerțului cu amănuntul (cele 2 categorii de mai sus) în baza patentei de întreprinzător se va permite până în data de 31 decembrie 2022. Modificarea termenului se va aplica doar pentru persoanele care au deținut, la sfârșitul anului 2019, o patentă valabilă.

Servicii logopedice – 80 lei (dacă ești în Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol), dacă ești în Chişinău, Bălți, Bender, Tiraspol), 40 lei – în celelalte municipii, orașe, 20 lei – sat.

Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior – 140 lei (în Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol), 70 lei – în celelalte municipii și orășele, 35 lei – în sat.

După aceeași formulă de mai sus, în funcție de reședință și locul activității, taxele variază:

Servicii veterinare, zootehnice – 150 lei – 50 lei – 20 lei

Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului -150 lei – 50 lei -25 lei

Servicii de frizerie și servicii cosmetice – 200 lei – 80 lei – 30 lei

Croitul, cusutul, tricotarea, reparația și comercializarea îmbrăcămintei și acoperămintele pentru cap – 100 lei -50 lei – 25 lei

Confecţionarea, reparația și comercializarea încălțămintei – 90 lei- 45 lei-30 lei

Servicii de spălătorie –  90 lei- 45 lei-30 lei

Predarea limbilor străine – 140 lei- 70 lei – 35 lei

Predarea și meditarea diferitelor discipline, cu excepția muzicii, coregrafiei şi artelor plastice100 lei – 50 lei – 30 lei

Predarea muzicii, coregrafiei și artelor plastice – 100 lei – 50 lei – 30 lei

Organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de până la 16 ani – 75 lei-30 lei – 20 lei

Organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulți – 100 lei – 50 lei – 25 lei

Servicii de păstrare a bagajelor – 100 lei – 50 lei – 25 lei

Servicii de întreținere și amenajare a locuințelor și a sectoarelor aferente –100 lei-60 lei-30 lei

Vulcanizarea camerelor și anvelopelor în ateliere – 200 lei- 75 lei-30 lei

Repararea locuințelor – 180 lei- 90 lei- 45 lei

Ajustarea și repararea mobilei – 100 lei-50 lei-35 lei

Reparația tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi mecanismelor, ceasurilor – 135 lei – 65 lei – 30 lei

Repararea cuptoarelor cu microunde și a altor aparate electrice de încălzit de uz casnic -100 lei – 50 lei – 25 lei

Reparația aparatelor tele, audio, video de uz casnic – 150 lei -75 lei – 40 lei

Reparația aparatelor fotografice, camerelor de filmat și a altor aparate sau instrumente optice – 90 lei – 45 lei – 30 lei

Reparația și acordarea instrumentelor muzicale –110 lei – 55 lei-30 lei

Fotografierea, confecționarea și vânzarea fotografiilor, executate în mod individual, servicii video – 200 lei – 100 lei – 50 lei

Scrierea placardelor, filmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamatelor, prezentarea artistică – 160lei – 80 lei – 40 lei

Confecționarea articolelor meșteșugărești de artă populară (artizanat) și vânzarea lor, cu excepția vânzării la expoziții și licitații – 110 lei – 55 lei – 30 lei

Deservirea muzicală a ceremoniilor –  230 lei-120 lei – 65 lei

Regizarea ceremoniilor – 200 lei, 100 lei, 50 lei.

Aratul și alte lucrări de cultivare a pământului cu mijloace tehnice, protecția plantelor contra bolilor și dăunătorilor – 50 lei-50 lei-50 lei

Servicii de guvernant(ă) – 80 lei – 40 lei – 20 lei

Servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare –120 lei- 60 lei – 30 lei

Organizarea discursurilor – 600 lei-300 lei – 30 lei

Confecționarea şi darea în chirie a recuzitelor pentru diferite ceremonii și comercializarea lor – 150 lei – 80 lei – 50 lei

Copiere, multiplicare și legatul cărților – 150 lei – 75 lei – 30 lei

Tăbăcirea și prelucrarea pieilor, confecționare articolelor din blană și din piele și comercializarea lor – 200 lei – 120 lei – 100 lei

Colectarea și comercializarea ambalajelor din sticlă –100 lei – 75 lei-50 lei

Păstorit – 60 lei – 40 lei – 25 lei

Executarea și comercializarea obiectelor de lemn, metal, ghips, argilă, ciment –100 lei-60 lei-40 lei

Servicii de dulgherie – 80 lei – 45 lei – 30 lei.

Citește mai departe

Economie

Parlamentul a aprobat modificări în politica bugetar-fiscală și vamală

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Parlamentul a aprobat astăzi modificări în politica bugetar-fiscală și vamală. Deputații au votat, în ședința plenară de astăzi, modificări ale Codului fiscal, Legii cu privire la tariful vamal, Legii privind plata pentru poluarea mediului, Legii privind sistemul public de asigurări sociale, Legii cu privire la tichetele de masă și Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală.

PE LUNG

Proiectul de lege prevede modificarea condiției de utilizare a scutirii personale de 24 000 de lei prin introducerea unui grad de progresivitate în sistemul de impozitare a persoanelor fizice, astfel încât de scutirea personală să beneficieze doar persoanele fizice care au venituri mai mici de 360 mii lei anual.

Pentru simplificarea administrării fiscale, în cazul persoanelor fizice cetățeni, se va reține impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 12%. Totodată, va fi modificată cota redusă a TVA în mărime de 10% prin aplicarea cotei-standard a TVA de 20% pentru livrările efectuate de către agenții economici ce desfășoară activitate de întreprinzător în domeniul HoReCa (hotele, restaurante și cafenele).

Proiectul de lege conține prevederi prin care este revizuit tratamentul fiscal a tranzacțiilor comerciale prin intermediul trimiterilor poștale internaționale.

În cazul în care mărfurile nu au caracter comercial, nu depășesc limitele cantitative stabilite de legislație sau valoarea acestora nu depășește limita neimpozabilă de 200 euro vor fi scutite de TVA și accize. În cazul în care mărfurile au caracter comercial, depășesc limitele cantitative stabilite de legislație sau valoarea acestora depășește limita neimpozabilă de 200 euro, TVA și acciza se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă.

Un compartiment separat din proiect se referă la modificarea Legii privind plata pentru poluarea mediului prin care se propune majorarea cu 20% a plății aplicate asupra mărfurilor ce poluează mediul înconjurător.

Proiectul de lege mai conține modificări referitoare la tichetele de masă. Va fi modificat tratamentul fiscal prin aplicarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la tichetele de masă și menținerea în continuare a scutirii acestora de impozitul pe venit și primele de asigurări sociale.

Citește mai departe

Economie

Mai multe localuri din Chișinău își vor sista activitatea pentru 30 de minute. Reacția ministrei Finanțelor

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Mai multe localuri din Chișinău își vor sista astăzi activitatea pentru 30 de minute. Aceasta în semn de protest față de decizia Guvernului de a reveni la cota TVA de 20% pentru sectorul HoReCa.

Mâine, 13 august, reprezentanții sectorului anunță că vor manifesta în fața Parlamentului. La rândul său, ministra Finanțelor Natalia Gavrilița a declarat că instituția pe care o conduce va face tot posibilul ca să creeze mai multă concurență loială și să îi aducă pe cei din economia tenebră la lumină.

PE LUNG

„Creșterea TVA-ului va aduce daune considerabile pentru HoReCa și pentru toată țara, afaceri care se vor închide, salarii mai mici pentru angajați, reduceri de personal, nu vor apărea noi localuri” , au declarat ei.

Astfel, reprezentanții HoReCa îndeamnă deputații să nu voteze inițiativa Executivului, proiectul de lege fiind pe masa Parlamentului. „Vor avea de suferit toți, de la cei care au investit în afaceri, pâna la, angajați, furnizori, parteneri, clienți, turiști, etc., dat și bugetul statului, unde nu vor ajunge mai mulți bani așa cum argumentează autoritățile”, susțin ei.

După anunțul făcut de reprezentanții HoReCa, Natalia Gavrilița a menționat că dreptul de a protesta este esențial într-o democrație și că înțelege nemulțumirea celor din sector care lucrează pe alb și care nu reușesc să concureze cu cei care ascund o parte din plăți.

„Voi face tot posibilul să creăm mai multă concurență loială și să îi aducem pe cei din economia tenebră la lumină. Noi lucrăm deja asupra unei serii de măsuri care să încurajeze lucrul pe alb – de la loterii cu bonuri fiscale la controale intensive acolo unde au loc marile evaziuni fiscale”, a spus ea.

Gavrilița a adăugat că va consulta pe larg agenții economici și societatea civilă pentru a găsi și alte măsuri, sustenabile pentru buget, care să susțină atât sectorul HoReCa, cât și consumatorii acestor servicii.

Precizăm că Guvernul a anulat cota redusă a TVA în mărime de 10% și, respectiv, decis aplicarea cotei-standard a TVA în mărime de 20% pentru livrările efectuate de către agenții economici ce activează în sectorul HoReCa.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Lifestyle3 ore în urmă

Pandemia ne-a mutat la sat

PE SCURT Chiar și pâna la pandemia de coronavirus mulți dintre locuitorii marilor orașe din întreaga lume se gândeau că...

Social5 ore în urmă

29 mai 2020. COVID-19, PE SCURT: 55% din pacienți au fost tratați

Moldova.org îți aduce în fiecare zi doar cele mai importante informații pe care trebuie să le știi despre coronavirus în...

SocialO zi în urmă

Ce este al doilea val al pandemiei și când să-l așteptăm?

În multe țări numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a scăzut, în unele nu se mai înregistrează cazuri noi, iar de...

EconomieO zi în urmă

Vinul Moldovei în cifre

Republica Moldova este tot mai cunoscută la nivel mondial, datorită Vinului Moldovei – produs al mândriei naționale, ambasador al țării...

EconomieO zi în urmă

VIDEO/ Suport în valoare de 3,6 milioane lei. Acțiunile Kaufland Moldova pe timp de pandemie

Întreaga lume, inclusiv Republica Moldova, continuă să lupte cu pandemia cauzată de noul Coronavirus. De la începutul crizei generate de...

IstorieO zi în urmă

„După 75 de ani, (tot) între mituri și realități”: al Doilea Război Mondial, într-o nouă dezbatere „AntiNostalgia” la Europa Liberă

PE SCURT Astă-seară, la 17.00, Radio Europa Liberă vă invită la o nouă dezbatere online, organizată în cadrul proiectului multimedia...

SocialO zi în urmă

28 mai 2020: COVID-19, PE SCURT: Opt persoane au decedat

Moldova.org îți aduce în fiecare zi doar cele mai importante informații pe care trebuie să le știi despre coronavirus în...

Advertisement

Politică

Politică4 zile în urmă

COVID-19 în regiunea transnistreană. Tiraspolul atacă Chișinăul: „Deficit de conștiință și rațiune”

PE SCURT Așa-zisele autorități din regiunea transnistreană redeschid treptat afacerile și instituțiile. 143 de beneficiari și angajați ai internatului psihoneurologic...

PoliticăO săptămână în urmă

De la nostalgie până la tușonkă și hrișcă. Timpuri, pandemie și elite politice

COVID-19 a bulversat întreaga lume, ne-a închis hotarele, ne-a limitat drepturile, ne-a blocat accesul și ne-a îndemnat să stăm acasă....

Politică2 săptămâni în urmă

COVID-19 în regiunea transnistreană. Primul caz de re-infectare, focar major în internatul din Bender și acuzații politice 

PE SCURT Săptămâna 11-17 mai a fost marcată de câteva evenimente în regiunea transnistreană și în relația dintre Chișinău-Tiraspol. Există...

Politică3 săptămâni în urmă

COVID-19 în regiunea transnistreană: sate blocate și ședințe ratate

PE SCURT Săptămâna trecută a fost marcată de câteva evenimente în relația Chișinăului cu regiunea transnistreană. De mâine se relaxează...

Politică4 săptămâni în urmă

COVID-19 în Transnistria. Noi acuzații la adresa Chișinăului. Despre împrumutul rusesc: „forțele pro-occidentale și pro-române controlează Curtea Constituțională”

PE SCURT Săptămâna 27 aprilie – 3 mai s-a dovedit a fi mai intensă pe linia politică Chișinău – Tiraspol....

Politică1 lună în urmă

COVID-19 în Transnistria/ Autoritățile separatiste vorbesc despre „provocări existente în relațiile cu Republica Moldova”

PE SCURT După ce săptămâna trecută la Tiraspol se tiraja mesajul „Chișinăul își deghizează cinic fraudele diplomatice și birocratice prin...

Externe1 lună în urmă

Cum un oraș din Polonia a scăpat de publicitate și ce face Chișinăul

PE SCURT Jurnalistul polonez Dawid Krawczyk povestește cum orașul Nałęczów din Polonia a scăpat de publicitate și a obținut reputația...

Advertisement

Opinii

mai 2020
L Ma Mi J V S D
« apr.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031