Connect with us
"
"

Economie

Cum să-ți faci patentă dacă ești mic antreprenor și ce taxă trebuie să achiți

Publicat

pe

PE SCURT

În Republica Moldova, la finele anului trecut, erau înregistrate aproximativ de 11,5 mii de patente de întreprinzător, iar proprietarii acestora au achitat 8,7 milioane de lei. Puțin mai mult de jumătate sunt cele în domeniul comerțului cu amănuntul, fiind urmate la mare distanță de servicii de frizerie şi cosmetice, predarea şi meditarea diferitelor discipline și deservirea muzicală a ceremoniilor. Cele mai puține – în domeniul servicii de guvernant(ă), tăbăcirea şi prelucrarea pieilor, de dulgherie, executarea şi comercializarea obiectelor de lemn, metal, ghips, argilă, ciment.

Cine și cum poate deveni titular de patentă de întreprinzător și care e procedura de obținere a patentei, vezi mai jos.

PE LUNG

Ce este patenta de întreprinzător și cine poate deveni titular de patentă?

Patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp. Legea spune că titular de patentă poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu capacitate de exercițiu. Și străinii sau apatrizii, care locuiesc permanent în Republica Moldova și au dreptul să desfășoare activitate de întreprinzător. Aceștia trebuie să declare despre intenția lor de a procura patentă și să corespundă cerințelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

Unde poate fi obținută?

Patenta de întreprinzător se eliberează și se prelungește de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază solicitantul/titularul își are domiciliul sau preconizează să-și desfășoare activitatea. Aceasta se eliberează și se prelungește de către Serviciul Fiscal de Stat în decurs de trei zile de la data depunerii cererii și după achitarea taxei stabilite pentru patentă. 

Ce informație trebuie prezentată?

În cererea de eliberare a patentei de întreprinzător se va indica următoarea informație: 

 1. prenumele, numele și domiciliul solicitantului; 
 2. genul de activitate de întreprinzător pentru exercitarea căreia se solicită eliberarea sau prelungirea patentei; 
 3. durata patentei; 
 4. tipul mijlocului de transport și numărul de înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că acest mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea activităţii menţionate.

Desigur, la cererea de eliberare a patentei vor fi anexate copia diplomei sau altui act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar, dacă persoana solicită eliberarea patentei de întreprinzător pentru:

 • întocmirea rapoartelor contabile, 
 • masaj, 
 • servicii de îngrijire a bolnavilor și alte servicii medicale acordate de către personalul medical inferior, 
 • servicii veterinare sau zootehnice, 
 • predarea limbilor străine (instruire individuala sau în grupe cu un număr de până la 20 persoane), 
 • predarea și meditarea diferitelor discipline, cu excepția muzicii, coregrafiei și artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de până la 20 persoane),
 • predarea muzicii, coregrafiei și artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de până la 20 persoane), 
 • organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultura fizică pentru copii de până la 16 ani (în grupe de pâna la 20 persoane), 
 • organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultura fizică, pentru adulți (în grupe de până la 20 persoane).

Ce activităţi pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător și care e taxa lunară achitată?

Comerțul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane și din autovehicule – 540 lei (dacă ești în Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol ), în celelalte municipii, orășele – 300 lei, iar în sate – 150 lei.

Comerțul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile autohtone, cu condiția respectării cerințelor sanitaro-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor- 700 lei-500 lei – 200 lei

De notat că desfășurarea comerțului cu amănuntul (cele 2 categorii de mai sus) în baza patentei de întreprinzător se va permite până în data de 31 decembrie 2022. Modificarea termenului se va aplica doar pentru persoanele care au deținut, la sfârșitul anului 2019, o patentă valabilă.

Servicii logopedice – 80 lei (dacă ești în Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol), dacă ești în Chişinău, Bălți, Bender, Tiraspol), 40 lei – în celelalte municipii, orașe, 20 lei – sat.

Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior – 140 lei (în Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol), 70 lei – în celelalte municipii și orășele, 35 lei – în sat.

După aceeași formulă de mai sus, în funcție de reședință și locul activității, taxele variază:

Servicii veterinare, zootehnice – 150 lei – 50 lei – 20 lei

Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului -150 lei – 50 lei -25 lei

Servicii de frizerie și servicii cosmetice – 200 lei – 80 lei – 30 lei

Croitul, cusutul, tricotarea, reparația și comercializarea îmbrăcămintei și acoperămintele pentru cap – 100 lei -50 lei – 25 lei

Confecţionarea, reparația și comercializarea încălțămintei – 90 lei- 45 lei-30 lei

Servicii de spălătorie –  90 lei- 45 lei-30 lei

Predarea limbilor străine – 140 lei- 70 lei – 35 lei

Predarea și meditarea diferitelor discipline, cu excepția muzicii, coregrafiei şi artelor plastice100 lei – 50 lei – 30 lei

Predarea muzicii, coregrafiei și artelor plastice – 100 lei – 50 lei – 30 lei

Organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de până la 16 ani – 75 lei-30 lei – 20 lei

Organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulți – 100 lei – 50 lei – 25 lei

Servicii de păstrare a bagajelor – 100 lei – 50 lei – 25 lei

Servicii de întreținere și amenajare a locuințelor și a sectoarelor aferente –100 lei-60 lei-30 lei

Vulcanizarea camerelor și anvelopelor în ateliere – 200 lei- 75 lei-30 lei

Repararea locuințelor – 180 lei- 90 lei- 45 lei

Ajustarea și repararea mobilei – 100 lei-50 lei-35 lei

Reparația tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi mecanismelor, ceasurilor – 135 lei – 65 lei – 30 lei

Repararea cuptoarelor cu microunde și a altor aparate electrice de încălzit de uz casnic -100 lei – 50 lei – 25 lei

Reparația aparatelor tele, audio, video de uz casnic – 150 lei -75 lei – 40 lei

Reparația aparatelor fotografice, camerelor de filmat și a altor aparate sau instrumente optice – 90 lei – 45 lei – 30 lei

Reparația și acordarea instrumentelor muzicale –110 lei – 55 lei-30 lei

Fotografierea, confecționarea și vânzarea fotografiilor, executate în mod individual, servicii video – 200 lei – 100 lei – 50 lei

Scrierea placardelor, filmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamatelor, prezentarea artistică – 160lei – 80 lei – 40 lei

Confecționarea articolelor meșteșugărești de artă populară (artizanat) și vânzarea lor, cu excepția vânzării la expoziții și licitații – 110 lei – 55 lei – 30 lei

Deservirea muzicală a ceremoniilor –  230 lei-120 lei – 65 lei

Regizarea ceremoniilor – 200 lei, 100 lei, 50 lei.

Aratul și alte lucrări de cultivare a pământului cu mijloace tehnice, protecția plantelor contra bolilor și dăunătorilor – 50 lei-50 lei-50 lei

Servicii de guvernant(ă) – 80 lei – 40 lei – 20 lei

Servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare –120 lei- 60 lei – 30 lei

Organizarea discursurilor – 600 lei-300 lei – 30 lei

Confecționarea şi darea în chirie a recuzitelor pentru diferite ceremonii și comercializarea lor – 150 lei – 80 lei – 50 lei

Copiere, multiplicare și legatul cărților – 150 lei – 75 lei – 30 lei

Tăbăcirea și prelucrarea pieilor, confecționare articolelor din blană și din piele și comercializarea lor – 200 lei – 120 lei – 100 lei

Colectarea și comercializarea ambalajelor din sticlă –100 lei – 75 lei-50 lei

Păstorit – 60 lei – 40 lei – 25 lei

Executarea și comercializarea obiectelor de lemn, metal, ghips, argilă, ciment –100 lei-60 lei-40 lei

Servicii de dulgherie – 80 lei – 45 lei – 30 lei.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Economie

Guvernul a avizat pozitiv: Activitatea de comerț cu amănuntul în baza patentei, prelungită până la finele anului 2022

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Persoanele care dețin patente valabile până la data de 31 decembrie 2019 ar putea să-și prelungească termenul de desfășurare a activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător până la data de 31 decembrie 2022. Guvernul a aprobat astăzi un aviz pozitiv la proiectul de lege cu privire la patenta de întreprinzător.

PE LUNG

Totodată, în perioada imediat următoare, Ministerul Economiei și Infrastructurii va întreprinde un șir de măsuri menite să disciplineze activitatea de comerț în baza de patentă și să creeze precondițiile necesare pentru a asigura trecerea tuturor deținătorilor de patentă la o formă de activitate bazata pe transparență, evidență, disciplină fiscală.

Urmare acestor măsuri vor fi eliminate practicile de concurență neloială în raport cu alți comercianți și se va obține un nivel mai înalt de calitate și protecție pentru consumatori.

De asemenea, ministerul își propune ca să îmbunătățească cadrul legal privind patenta de întreprinzător prin introducerea posibilității obținerii acesteia prin sistemul „ghișeului unic on-line”.

La fel, se vor lua măsuri, astfel încât deținătorii de patente să aibă posibilitatea să aleagă ca și alternativă o altă formă simplificată de desfășurare a activității de comerț, precum este activitatea independentă de întreprinzător.

Proiectul  a fost votat în prima lectură acum o săptămână de Parlament și urmează să fie  votat în lectură finală de deputați, după revenirea din vacanță.

Conform datelor statistice, numărul deținătorilor de patente este în descreștere: în 2017 erau 19 295, în 2018 – 17 059, în iulie 2019 – 15 479.

Citește mai departe

Economie

Câți milionari sunt în Republica Moldova

Publicat

pe

De către

PE SCURT

1 760 de cetățeni ai Republicii Moldova au obținut pe parcursul anului 2018 venituri de peste 1 milion lei. Venitul total obținut de aceste persoane a fost de 6,14 miliarde lei, iar impozitul achitat la buget din aceste venituri constituie cifra de 479,71 milioane lei, a anunțat astăzi Serviciul Fiscal de Stat.

Potrivit sursei citate, cea mai mare sumă a venitului obținut de către o persoană fizică în anul 2018, a fost de 83,25 milioane lei.

PE LUNG

Sub aspect teritorial, cei mai mulți milionari sunt înregistrați în mun. Chișinău – 1384. Cea mai tânără persoană din această categorie are 21 ani, iar cea mai vârstnică – 90 ani.

În total, în 2018, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat au recepționat 320 515 declarații cu privire la impozitul pe venit depuse de cetățeni, ceea ce este cu 110 065 declarații mai mult comparativ cu perioada anului 2017.

Sporirea se explică prin modificările operate în politica fiscală. Conform acestora, anul 2018 a fost divizat în două perioade fiscale distincte. Drept urmare, pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 au fost depuse 166 115 declarații, iar pentru etapa a II-a 154 400 declarații.

Conform Fiscului, suma veniturilor obținute de cetățeni pe parcursul anului 2018 constituie 59,58 miliarde lei, iar impozitul pe venit achitat la buget este de 4,53 miliarde lei. Acești indicatori sunt în creștere față de cei înregistrați pentru anul 2017 cu 11% și 8%, corespunzător.

Respectiv, suma venitului mediu ce revine unei persoane contribuabil este de 49,7 mii lei în 2018 față de 44,8 mii lei în anul 2017.

Citește mai departe

Economie

„Decizie așteptată de 10 mii de patentari”. Deputați ACUM solicită prelungirea termenului de activitate în baza patentei până în 2022

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Deputați blocului ACUM au înregistrat astăzi în secretariatul Parlamentului o inițiativă legislativă privind prelungirea activităților de comerț mic în baza patentelor de întreprinzător până la 31 decembrie 2022.

Potrivit deputatului Alexandru Slusari, aceasta decizie este mult așteptată de aproximativ 10 mii de patentari, „care împreună cu familiile lor stau acum cu frica în sân” și „sunt cu mâna pe bagaje”.

PE LUNG

„Dacă actualul Parlament rămâne nefuncțional, există un risc uriaș că problema prelungirii patentelor nu va fi soluționată și după 31 decembrie 2019 un grup important din societate noastră va fi lipsit de unica sursa de existență”, a explicat Alexandru Slusari.

Potrivit lui, acești oameni „acum nu au nevoie de coaliția ACUM-PSRM pe 4 ani cu partajarea funcțiilor”, ei nu înțeleg de ce în condițiile când există 61 de voturi ale partidelor, care au promis în campania electorală rezolvarea pozitivă a problemei patentarilor, Legislativul rămâne blocat și se propune perpetuarea acestei situației pănâ la ziua dizolvării Parlamentului.

„Noi, deputați, primim salariile inclusiv din impozitele, care achită comercianți-deținători de patente. Noi suntem în serviciul lor. Am fost angajați de oameni pentru a le rezolva multiple probleme, ci nu pentru a le crea altele. Nu pentru a accelera exodul cetățenilor noștri”, a adăugat el.

Reamintim că, în luna noiembrie 2018, Parlamentul a adoptat un proiect, potrivit căruia termenul patentei de întreprinzător pentru comerțul cu amănuntul a fost prelungit până la 31 decembrie 2019.

Termenul patentei a fost extins doar la titularii, care la data de 31 decembrie 2018 dețineau patente pentru aceste activități. În prezent sunt valabile circa 9400 patente în comerțul cu amănuntul.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Cultură15 ore în urmă

Ce faci în weekend? Învață să crești plante, discută despre prieteniile online sau mergi la un concert pe întuneric

PE SCURT În acest weekend îți propun să mergi la o întâlnire la Primăria Chișinău unde îți vei putea exprima...

Ecologie2 zile în urmă

Cum poți transforma plasticul într-o avere

PE SCURT Avem o problemă cu plasticul. Zilnic producem tone de deșeuri din care reciclăm doar 10%, iar restul ajunge...

Partidul Democrat din Moldova2 zile în urmă

Candu’s 5. De ce a plecat fostul speaker din PDM și ce planuri au cei 6 ex-democrați

PE SCURT Andrian Candu, urmat de Sergiu Sîrbu, Grigore Repeșciuc, Vladimir Cebotari, Eleonora Graur și Corneliu Padnevici, a părăsit partidul...

Social3 zile în urmă

Satul moldovenesc unde oamenii s-au unit împotriva violenței

PE SCURT Fiecare sat și oraș trebuie să aibă un plan de acțiuni concrete prin care să prevină violența în...

Cultură3 zile în urmă

Gogol, scriitorul care a trăit 43 de ani cu frica de propriii demonii

PE SCURT Nicolai Gogol a fost scriitorul care a revoluționat literatura rusă prin operele sale. A relatat perfect realitățile dure...

Cultură3 zile în urmă

Ce șansă a ratat R. Moldova și de ce suntem un popor vegetal. Povestește Ana Blandiana

PE SCURT Renumita scriitoare Ana Blandiana s-a aflat timp de câteva zile în Republica Moldova, unde a participat la dezbateri...

Cultură4 zile în urmă

Irina Rimeș va promova Ziua lui Brâncuși, iar Internetul s-a întors împotriva ei. Explicăm de ce

PE SCURT Artista Irina Rimeș, originară din Republica Moldova, a fost numită săptămâna trecută ambasadoare a Zilei Constantin Brâncuși. Decizia...

Advertisement

Politică

PoliticăO săptămână în urmă

O zi reușită pentru Blocul ACUM în Parlament. Cum a decurs ședința de astăzi

PE SCURT Deputații Blocului ACUM au depus astăzi în plenul Parlamentului o moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Aureliu Ciocoi....

PoliticăO săptămână în urmă

Ministru suedez la Chișinău: Vrem să vedem oameni concreți puși după gratii pentru frauda bancară

PE SCURT Suedia este pregătită să ofere asistență inițiativelor de reformă din Republica Moldova și va urmări îndeaproape progresul acestora,...

PoliticăO săptămână în urmă

Cât au costat 14 deputați ex-comuniști și cine l-a denunțat la CNA pe Sergiu Sîrbu. Povestește Voronin

PE SCURT Președintele Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin susține că cei 14 deputați care au plecat în decembrie 2015 din PCRM,...

Istorie2 săptămâni în urmă

BBC la Ziua Independenței în Transnistria: Sărbătoarea unei națiuni care nu există

PE SCURT „Emoția lor colectivă a fost aproape palpabilă în această zi surprinzător de caldă din septembrie. Sărbătorirea Zilei Independenței...

Politică2 săptămâni în urmă

După zece ani pauză, militarii noștri vor defila pe Piața Roșie la 9 mai. Și alte decizii ale Guvernului RM de azi

PE SCURT Pacienții asigurați vor avea acces la un număr mai mare de servicii medicale, iar directorii instituțiilor medico-sanitare publice...

Politică2 săptămâni în urmă

Plahotniuc nu are nevoie de viză în SUA pentru că deja este acolo. Ce mai spune Andrian Candu despre PDM

PE SCURT Fostul lider al PDM Vlad Plahotniuc se află acum în SUA, chiar dacă a fost desemnat public de...

Politică2 săptămâni în urmă

Ce riscă fostul șef al SIS pentru expulzarea ilegală a profesorilor turci

PE SCURT Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, va sta pe banca acuzaților pentru abuz...

Advertisement

Opinii

februarie 2020
L Ma Mi J V S D
« ian.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829