Connect with us
"
"

Economie

Cum să-ți faci patentă dacă ești mic antreprenor și ce taxă trebuie să achiți

Publicat

pe

PE SCURT

În Republica Moldova, la finele anului trecut, erau înregistrate aproximativ de 11,5 mii de patente de întreprinzător, iar proprietarii acestora au achitat 8,7 milioane de lei. Puțin mai mult de jumătate sunt cele în domeniul comerțului cu amănuntul, fiind urmate la mare distanță de servicii de frizerie şi cosmetice, predarea şi meditarea diferitelor discipline și deservirea muzicală a ceremoniilor. Cele mai puține – în domeniul servicii de guvernant(ă), tăbăcirea şi prelucrarea pieilor, de dulgherie, executarea şi comercializarea obiectelor de lemn, metal, ghips, argilă, ciment.

Cine și cum poate deveni titular de patentă de întreprinzător și care e procedura de obținere a patentei, vezi mai jos.

PE LUNG

Ce este patenta de întreprinzător și cine poate deveni titular de patentă?

Patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp. Legea spune că titular de patentă poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu capacitate de exercițiu. Și străinii sau apatrizii, care locuiesc permanent în Republica Moldova și au dreptul să desfășoare activitate de întreprinzător. Aceștia trebuie să declare despre intenția lor de a procura patentă și să corespundă cerințelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

Unde poate fi obținută?

Patenta de întreprinzător se eliberează și se prelungește de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază solicitantul/titularul își are domiciliul sau preconizează să-și desfășoare activitatea. Aceasta se eliberează și se prelungește de către Serviciul Fiscal de Stat în decurs de trei zile de la data depunerii cererii și după achitarea taxei stabilite pentru patentă. 

Ce informație trebuie prezentată?

În cererea de eliberare a patentei de întreprinzător se va indica următoarea informație: 

 1. prenumele, numele și domiciliul solicitantului; 
 2. genul de activitate de întreprinzător pentru exercitarea căreia se solicită eliberarea sau prelungirea patentei; 
 3. durata patentei; 
 4. tipul mijlocului de transport și numărul de înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că acest mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea activităţii menţionate.

Desigur, la cererea de eliberare a patentei vor fi anexate copia diplomei sau altui act privind studiile ce confirmă nivelul de calificare necesar, dacă persoana solicită eliberarea patentei de întreprinzător pentru:

 • întocmirea rapoartelor contabile, 
 • masaj, 
 • servicii de îngrijire a bolnavilor și alte servicii medicale acordate de către personalul medical inferior, 
 • servicii veterinare sau zootehnice, 
 • predarea limbilor străine (instruire individuala sau în grupe cu un număr de până la 20 persoane), 
 • predarea și meditarea diferitelor discipline, cu excepția muzicii, coregrafiei și artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de până la 20 persoane),
 • predarea muzicii, coregrafiei și artelor plastice (instruire individuală sau în grupe cu un număr de până la 20 persoane), 
 • organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultura fizică pentru copii de până la 16 ani (în grupe de pâna la 20 persoane), 
 • organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultura fizică, pentru adulți (în grupe de până la 20 persoane).

Ce activităţi pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător și care e taxa lunară achitată?

Comerțul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane și din autovehicule – 540 lei (dacă ești în Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol ), în celelalte municipii, orășele – 300 lei, iar în sate – 150 lei.

Comerțul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile autohtone, cu condiția respectării cerințelor sanitaro-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor- 700 lei-500 lei – 200 lei

De notat că desfășurarea comerțului cu amănuntul (cele 2 categorii de mai sus) în baza patentei de întreprinzător se va permite până în data de 31 decembrie 2022. Modificarea termenului se va aplica doar pentru persoanele care au deținut, la sfârșitul anului 2019, o patentă valabilă.

Servicii logopedice – 80 lei (dacă ești în Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol), dacă ești în Chişinău, Bălți, Bender, Tiraspol), 40 lei – în celelalte municipii, orașe, 20 lei – sat.

Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, acordate de către personalul medical inferior – 140 lei (în Chișinău, Bălți, Bender, Tiraspol), 70 lei – în celelalte municipii și orășele, 35 lei – în sat.

După aceeași formulă de mai sus, în funcție de reședință și locul activității, taxele variază:

Servicii veterinare, zootehnice – 150 lei – 50 lei – 20 lei

Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului -150 lei – 50 lei -25 lei

Servicii de frizerie și servicii cosmetice – 200 lei – 80 lei – 30 lei

Croitul, cusutul, tricotarea, reparația și comercializarea îmbrăcămintei și acoperămintele pentru cap – 100 lei -50 lei – 25 lei

Confecţionarea, reparația și comercializarea încălțămintei – 90 lei- 45 lei-30 lei

Servicii de spălătorie –  90 lei- 45 lei-30 lei

Predarea limbilor străine – 140 lei- 70 lei – 35 lei

Predarea și meditarea diferitelor discipline, cu excepția muzicii, coregrafiei şi artelor plastice100 lei – 50 lei – 30 lei

Predarea muzicii, coregrafiei și artelor plastice – 100 lei – 50 lei – 30 lei

Organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru copii de până la 16 ani – 75 lei-30 lei – 20 lei

Organizarea de diferite secții pe interese, inclusiv de cultură fizică, pentru adulți – 100 lei – 50 lei – 25 lei

Servicii de păstrare a bagajelor – 100 lei – 50 lei – 25 lei

Servicii de întreținere și amenajare a locuințelor și a sectoarelor aferente –100 lei-60 lei-30 lei

Vulcanizarea camerelor și anvelopelor în ateliere – 200 lei- 75 lei-30 lei

Repararea locuințelor – 180 lei- 90 lei- 45 lei

Ajustarea și repararea mobilei – 100 lei-50 lei-35 lei

Reparația tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi mecanismelor, ceasurilor – 135 lei – 65 lei – 30 lei

Repararea cuptoarelor cu microunde și a altor aparate electrice de încălzit de uz casnic -100 lei – 50 lei – 25 lei

Reparația aparatelor tele, audio, video de uz casnic – 150 lei -75 lei – 40 lei

Reparația aparatelor fotografice, camerelor de filmat și a altor aparate sau instrumente optice – 90 lei – 45 lei – 30 lei

Reparația și acordarea instrumentelor muzicale –110 lei – 55 lei-30 lei

Fotografierea, confecționarea și vânzarea fotografiilor, executate în mod individual, servicii video – 200 lei – 100 lei – 50 lei

Scrierea placardelor, filmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamatelor, prezentarea artistică – 160lei – 80 lei – 40 lei

Confecționarea articolelor meșteșugărești de artă populară (artizanat) și vânzarea lor, cu excepția vânzării la expoziții și licitații – 110 lei – 55 lei – 30 lei

Deservirea muzicală a ceremoniilor –  230 lei-120 lei – 65 lei

Regizarea ceremoniilor – 200 lei, 100 lei, 50 lei.

Aratul și alte lucrări de cultivare a pământului cu mijloace tehnice, protecția plantelor contra bolilor și dăunătorilor – 50 lei-50 lei-50 lei

Servicii de guvernant(ă) – 80 lei – 40 lei – 20 lei

Servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare –120 lei- 60 lei – 30 lei

Organizarea discursurilor – 600 lei-300 lei – 30 lei

Confecționarea şi darea în chirie a recuzitelor pentru diferite ceremonii și comercializarea lor – 150 lei – 80 lei – 50 lei

Copiere, multiplicare și legatul cărților – 150 lei – 75 lei – 30 lei

Tăbăcirea și prelucrarea pieilor, confecționare articolelor din blană și din piele și comercializarea lor – 200 lei – 120 lei – 100 lei

Colectarea și comercializarea ambalajelor din sticlă –100 lei – 75 lei-50 lei

Păstorit – 60 lei – 40 lei – 25 lei

Executarea și comercializarea obiectelor de lemn, metal, ghips, argilă, ciment –100 lei-60 lei-40 lei

Servicii de dulgherie – 80 lei – 45 lei – 30 lei.

Jurnalistă și știristă din fașă, convertită în om creativ din obligație. Are o memorie fără de preț și păstrează în ea detalii picante despre toți politicienii din Moldova, dar și membrii redacției.

Economie

Guvernul a avizat pozitiv: Activitatea de comerț cu amănuntul în baza patentei, prelungită până la finele anului 2022

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Persoanele care dețin patente valabile până la data de 31 decembrie 2019 ar putea să-și prelungească termenul de desfășurare a activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător până la data de 31 decembrie 2022. Guvernul a aprobat astăzi un aviz pozitiv la proiectul de lege cu privire la patenta de întreprinzător.

PE LUNG

Totodată, în perioada imediat următoare, Ministerul Economiei și Infrastructurii va întreprinde un șir de măsuri menite să disciplineze activitatea de comerț în baza de patentă și să creeze precondițiile necesare pentru a asigura trecerea tuturor deținătorilor de patentă la o formă de activitate bazata pe transparență, evidență, disciplină fiscală.

Urmare acestor măsuri vor fi eliminate practicile de concurență neloială în raport cu alți comercianți și se va obține un nivel mai înalt de calitate și protecție pentru consumatori.

De asemenea, ministerul își propune ca să îmbunătățească cadrul legal privind patenta de întreprinzător prin introducerea posibilității obținerii acesteia prin sistemul „ghișeului unic on-line”.

La fel, se vor lua măsuri, astfel încât deținătorii de patente să aibă posibilitatea să aleagă ca și alternativă o altă formă simplificată de desfășurare a activității de comerț, precum este activitatea independentă de întreprinzător.

Proiectul  a fost votat în prima lectură acum o săptămână de Parlament și urmează să fie  votat în lectură finală de deputați, după revenirea din vacanță.

Conform datelor statistice, numărul deținătorilor de patente este în descreștere: în 2017 erau 19 295, în 2018 – 17 059, în iulie 2019 – 15 479.

Citește mai departe

Economie

Câți milionari sunt în Republica Moldova

Publicat

pe

De către

PE SCURT

1 760 de cetățeni ai Republicii Moldova au obținut pe parcursul anului 2018 venituri de peste 1 milion lei. Venitul total obținut de aceste persoane a fost de 6,14 miliarde lei, iar impozitul achitat la buget din aceste venituri constituie cifra de 479,71 milioane lei, a anunțat astăzi Serviciul Fiscal de Stat.

Potrivit sursei citate, cea mai mare sumă a venitului obținut de către o persoană fizică în anul 2018, a fost de 83,25 milioane lei.

PE LUNG

Sub aspect teritorial, cei mai mulți milionari sunt înregistrați în mun. Chișinău – 1384. Cea mai tânără persoană din această categorie are 21 ani, iar cea mai vârstnică – 90 ani.

În total, în 2018, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat au recepționat 320 515 declarații cu privire la impozitul pe venit depuse de cetățeni, ceea ce este cu 110 065 declarații mai mult comparativ cu perioada anului 2017.

Sporirea se explică prin modificările operate în politica fiscală. Conform acestora, anul 2018 a fost divizat în două perioade fiscale distincte. Drept urmare, pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 au fost depuse 166 115 declarații, iar pentru etapa a II-a 154 400 declarații.

Conform Fiscului, suma veniturilor obținute de cetățeni pe parcursul anului 2018 constituie 59,58 miliarde lei, iar impozitul pe venit achitat la buget este de 4,53 miliarde lei. Acești indicatori sunt în creștere față de cei înregistrați pentru anul 2017 cu 11% și 8%, corespunzător.

Respectiv, suma venitului mediu ce revine unei persoane contribuabil este de 49,7 mii lei în 2018 față de 44,8 mii lei în anul 2017.

Citește mai departe

Economie

„Decizie așteptată de 10 mii de patentari”. Deputați ACUM solicită prelungirea termenului de activitate în baza patentei până în 2022

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Deputați blocului ACUM au înregistrat astăzi în secretariatul Parlamentului o inițiativă legislativă privind prelungirea activităților de comerț mic în baza patentelor de întreprinzător până la 31 decembrie 2022.

Potrivit deputatului Alexandru Slusari, aceasta decizie este mult așteptată de aproximativ 10 mii de patentari, „care împreună cu familiile lor stau acum cu frica în sân” și „sunt cu mâna pe bagaje”.

PE LUNG

„Dacă actualul Parlament rămâne nefuncțional, există un risc uriaș că problema prelungirii patentelor nu va fi soluționată și după 31 decembrie 2019 un grup important din societate noastră va fi lipsit de unica sursa de existență”, a explicat Alexandru Slusari.

Potrivit lui, acești oameni „acum nu au nevoie de coaliția ACUM-PSRM pe 4 ani cu partajarea funcțiilor”, ei nu înțeleg de ce în condițiile când există 61 de voturi ale partidelor, care au promis în campania electorală rezolvarea pozitivă a problemei patentarilor, Legislativul rămâne blocat și se propune perpetuarea acestei situației pănâ la ziua dizolvării Parlamentului.

„Noi, deputați, primim salariile inclusiv din impozitele, care achită comercianți-deținători de patente. Noi suntem în serviciul lor. Am fost angajați de oameni pentru a le rezolva multiple probleme, ci nu pentru a le crea altele. Nu pentru a accelera exodul cetățenilor noștri”, a adăugat el.

Reamintim că, în luna noiembrie 2018, Parlamentul a adoptat un proiect, potrivit căruia termenul patentei de întreprinzător pentru comerțul cu amănuntul a fost prelungit până la 31 decembrie 2019.

Termenul patentei a fost extins doar la titularii, care la data de 31 decembrie 2018 dețineau patente pentru aceste activități. În prezent sunt valabile circa 9400 patente în comerțul cu amănuntul.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Economie5 ore în urmă

Cât costă să treci la transport ecologic

Pandemia de coronavirus – când o bună parte a angajaților lucrează la distanță – pare o perioadă prielnică pentru a...

Social11 ore în urmă

15 iulie 2020. COVID-19, PE SCURT: 332 cazuri noi de infectare. Bilanțul total trece de 20 000 de cazuri

Moldova.org îți aduce în fiecare zi doar cele mai importante informații pe care trebuie să le știi despre coronavirus în...

EcologieO zi în urmă

„Dacă vrei să faci o faptă bună, sortează plasticul”

Probabil ai auzit deja despre „iulie fără plastic”, dar știi ce înseamnă? De unde vine? Și ce trebuie să faci...

SocialO zi în urmă

Pandemia în Rusia: „COVID-19 nu e ceva rușinos”

Rusia a fost una dintre țările care a ales să nu recunoască impactul real al pandemiei. Primul caz de infectare...

SocialO zi în urmă

14 iulie 2020. COVID-19, PE SCURT: 269 cazuri noi de infectare și șase decese

Moldova.org îți aduce în fiecare zi doar cele mai importante informații pe care trebuie să le știi despre coronavirus în...

Alegeri2 zile în urmă

Pandemia, pretext pentru a restricționa votul în diasporă? Soluții

Pe data de 10 iulie 2020, în cadrul emisiunii „Președintele răspunde” Igor Dodon a făcut o declarație despre următoarele alegeri...

Social2 zile în urmă

Trei știri bune din Moldova: rezerve locale pentru iarnă, cetatea Sorocii în imagini și clătite olandeze la Chișinău

Umple-ți borcanele la Cămara Fest În fiecare sâmbătă de august în Scuarul Catedralei Mitropolitane va fi organizat un târg al...

Advertisement

Politică

Politică5 zile în urmă

Pe banii noștri: un deputat în căutarea identității și două partide care s-au lansat în gaming și aplicații mobile

La începutul acestei săptămâni Parlamentul părea că nu se putea trezi. Era luni dimineața, iar în acel moment, exista cam...

Politică6 zile în urmă

Rezumat din Parlament: angajarea răspunderii și minus două ore de democrație

Pe ordinea de zi ședinței au fost puse inițial 42 de proiecte de legi. Printre acestea au fost și alte...

DivertismentO săptămână în urmă

Va interzice Putin curcubeul?

PE SCURT Pe 3 iulie, la o întâlnire dintre Vladimir Putin și membrii grupului de lucru pentru amendamentele la Constituție,...

Politică2 săptămâni în urmă

Protest în regiunea transnistreană: „Noi nu vă limităm în totalitate”

PE SCURT Pe 2 iulie, în Râbnița a avut loc un protest după ce așa-zisele autorități transnistrene au anulat permisele...

Politică2 săptămâni în urmă

Ce înseamnă schimbările în Constituția Rusiei și cum ar putea influența regiunea transnistreană. Explicăm

PE SCURT De pe 25 iunie până pe 1 iulie are loc referendumul pentru modificarea Constituției Federației Ruse. În regiunea...

Politică3 săptămâni în urmă

COVID-19 în regiunea transnistreană. Trei sate moldovenești din stânga Nistrului au trecut în subordinea Tiraspolului?

PE SCURT Așa-zisele autorități transnistrene anunță că aproape 80% dintre cazurile de COVID-19 au fost tratate.  Thomas Mayr Harting, reprezentantul...

Politică4 săptămâni în urmă

COVID-19 în regiunea transnistreană. „Discriminare. Autoritățile moldovenești nu au anulat bacalaureatul pentru studenții din regiune”

PE SCURT Astăzi, 16 iunie, în regiunea transnistreană, se încheie starea de urgență, însă restricțiile rămân în vigoare. Acest lucru...

Advertisement

Opinii

iulie 2020
L Ma Mi J V S D
« iun.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031