Zece schimbări esențiale în sistemul de pensii din Moldova

Processed with VSCO

Cu o săptămână în urmă, Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege privind reforma sistemului de pensii. Moldova.org vă explică în ce constau schimbările din sistemul de pensii din Moldova și care sunt motivele din spatele acestor modificări:

  1. Potrivit noii legi, femeile și bărbații din Moldova vor ieși la pensie la vârsta de 63 de ani.
  2. Începând cu 1 ianuarie 2017, vârsta de pensionare va crește anual cu 6 luni pentru femei (1 iulie 2028) și cu 4 luni pentru bărbați (până la 1 iulie 2019).
  3. Stagiul de cotizare se unifică și crește până la 34 de ani, stagiul de cotizare fiind perioada de activitate a unei persoane în care aceasta a achitat contribuții de asigurări sociale.
  4. Reforma în sistemul de pensii se bazează pe următorul principiu: mărimea pensiei este stabilită în funcție de contribuțiile achitate de către beneficiar.
  5. Vor fi excluse privilegiile pe care le aveau unele categorii de cetățeni: deputaţii, membrii de guvern, funcționarii publici, aleșii locali, judecătorii etc. prin calcularea pensiei în aceleași condiții ca și la ceilalți contribuabili.
  6. Pentru prima dată, în formula de calcul va fi introdusă valorizarea venitului asigurat după 1 ianuarie 1999. Astfel, va fi luată în considerare schimbarea valorii banilor în acest interval de timp.
  7. Mamele care au născut și au educat până la vârsta de 8 ani cinci sau mai mulți copii li se păstrează dreptul de pensionare anticipată. De la 1 iulie 2017, pentru categoria respectivă se aplică vârstele standard de pensionare diminuate cu 3 ani.
  8. În stagiul de cotizare va fi inclusă perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul dintre părinți sau de tutore în caz de deces al ambilor părinți. Perioada de îngrijire de la 3 la 6 ani nu constituie stagiu de cotizare.
  9. Dacă până în prezent existau două pensii minime – pentru agricultori (847 lei) și pentru salariații din economia națională (948 lei), atunci din anul 2017 pensia minimă va fi egală cu salariul minim pe economie. Precizăm că acesta se stabilește prin lege și momentan constituie 2100 lei.
  10. De la 1 ianuarie 2017, Casa Națională de Asigurări Sociale va fi unica structură din Republica Moldova care va calcula pensia pentru toți cetățenii țării.

Potrivit reprezentanților Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, natalitatea scăzută, nivelul înalt de emigrare și munca informală (“salariul la plic”) se numără printre motivele reformării sistemului de pensii.

“Sistemul de pensii precedent a eșuat să-și îndeplinească funcția de bază: să asigure un trai decent beneficiarilor de pensii. La moment, numărul contribuabililor scade, pe când cel al beneficiarilor este în continuă creștere. Raportul dintre acești doi indicatori este periculos și necesită intervenție rapidă. Dacă nu mărim rata de participare la sistemul de pensii, o treime din cetățeni ar putea fi lipsiți pe viitor de pensii, precum și de protecția socială necesară”, a afirmat ministrul Stela Grigoraș.

Conform previziunilor ONU şi ale Centrului de Cercetări Demografice din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în 2035 ponderea persoanelor de 60+ ani poate ajunge la 25%. În același timp, datele statistice estimează că aproximativ un sfert din populația aptă de muncă a Republicii Moldova se află în străinătate.