Comisia pentru selectarea directorului Agenţiei Servicii Publice, în urma examinării şi evaluării dosarelor depuse, a admis la interviu trei candidaţi, care îndeplinesc condiţiile stabilite de participare la concurs:

1.Serghei RAILEAN, Director General ÎS „CRIS „Registru”

2.Angela MATCOV, Director ÎS „Cadastru”;

3.Aurica DOINA, fost membru al Consiliului de Administrare al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Desfășurarea interviului va avea loc vineri, 21 iulie 2017.

Guvernul a decis la 26 aprilie constituirea Agenției Servicii Publice. Potrivit Executivului, în acest mod se va aplica principiul ghișeului unic la prestarea serviciilor publice și se va asigură digitalizarea acestora. De asemenea, se va reduce costurile suportate de către cetățeni.

Astfel, Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” este reorganizată prin transformare în Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, care va fi în subordinea Guvernului. Totodată, în noua entitate vor intra prin fuzionare Camera Înregistrării de Stat,  ÎS „Cadastru”, Serviciul Stare Civilă din subordinea Ministerului Justiției și Camera de Licențiere din subordinea Ministerului Economiei.