Elevii școlilor profesionale vor putea învăța două meserii în una pentru a se angaja mai ușor, aceasta după ce Ministerul Educației a aprobat Planul-Cadru de învățământ pentru meseriile conexe cu durata de studii de trei ani.

Meseriile conexe reprezintă îmbinarea a două meserii înrudite, care aparțin aceluiași domeniu ocupațional, oferind elevilor posibilitatea de a dobândi competențe profesionale diverse și a se angaja mai ușor în câmpul muncii.

Codul Educației stipulează că muncitorul modern trebuie să dețină un set vast de cunoștințe și abilități profesionale, care i-ar permită adaptarea rapidă la schimbările economiei de piață. Iată de ce, Ministerul Educației a promovat în învățământul profesional conceptul de “meserii conexe”, care prevede îmbinarea a două meserii asemănătoare pentru o pregătire profesională multilaterală a elevilor”, a explicat Silviu Gîncu, şef Direcție ÎPT la Ministerul Educației.

Meseriile conexe se stabilesc din aceleași domenii de formare profesională; sunt legate prin același proces tehnologic; există similitudini ale tehnologiilor utilizate și ale activităților de muncă; sunt folosite utilaje și echipamente cu particularități apropiate.

Planul-Cadru de învățământ pentru meseriile conexe stipulează componentele procesului de formare profesională și stabilește ponderea conținutului teoretic şi a pregătirii practice. Astfel, instruirii teoretice îi revine o pondere de 35%-50%, iar aspectului practic – 65%-50%, în funcție de specificul meseriei.

Potrivit proiectului Planului de admitere în învățământul profesional tehnic pentru anul de studii 2017-2018, pentru meseriile conexe sunt propuse mai mult de 2,400 de locuri.

Lista meseriilor conexe incluse în Planul de admitere în ÎPT pentru anul de studii 2017-2018

1. Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice – Lăcătuş-electrician la repararea utilajelor electrice;

2. Electrogazosudor-montator – Tăietor cu gaze;

3. Electrician-electronist auto – Mecanic auto;

4. Mecanic auto – Lăcătuș redresarea caroseriei;

5. Brutar – Cofetar;

6. Ciontolitor tranșator carne – Prelucrător mezeluri;

7. Tîmplar mobilă – Finisor articole din lemn;

8. Tîmplar mobilă – Tapetar mobile;

9. Timplar universal – Operator la mașinile de prelucrat lemn;

10. Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă – Cusător (industria uşoară);

11. Electrician în construcţii – Electrician montator reţele de iluminat;

12. Electrician-montator reţele de iluminat – Lăcătuş-electrician în construcţii;

13. Tencuitor – Zugrav;

14. Tencuitor –Placator cu plăci;

15. Tîmplar – Montator tîmplărie de aluminiu şi mase plastic;

16. Tîmplar în construcţii – Dulgher;

17. Instalator instalaţii de încălzire şi echipamente solare – Instalator instalaţii, aparte şi echipamente de ventilare şi climatizare;

18. Viticultor-vinificator – Pomicultor;

19. Bucătar – Chelner (ospătar);

20. Maşinist la automacara – Maşinist la autopompe de beton;

21. Maşinist la automacara – Maşinist la autoturnuri şi autoascensoare hidraulice;

22. Maşinist la buldozere – Maşinist la autogreder;

23. Maşinist la excavatorul cu o singură cupă – Maşinist la buldozere;

24. Tractorist-maşinist în producţia agricolă – Tractorist