Operațiunile de schimb valutar în numerar se vor efectua la prezentarea actelor de identitate, iar pentru cele ce depășesc 5 mii de lei unităţile de schimb valutar vor înregistra datele din documentul de identitate al persoanei.

Prevederi în acest sens sunt incluse în proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului aflat pe agenda Parlamentului. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a organizat audieri publice a acestui proiect,  la discuții participând deputați, reprezentanți ai autorităților publice, ai societății civile, instituțiilor financiar-bancare și parteneri de dezvoltare.

Viceministrul Justiției Nicolae Eșanu a menționat că proiectul a fost elaborat în scopul transpunerii Directivei europene cu privire la prevenirea utilizării sistemului financiar întru spălarea banilor sau finanțarea terorismului.

Proiectul definește un șir de noțiuni noi, precum și entitățile care urmează să sesizeze Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor. Astfel, entități raportoare sunt instituțiile financiare, unitățile de schimb valutar, agenții imobiliari, avocații, notarii, Serviciul vamal, furnizorii de servicii poștale, de audit și contabilitate etc.”, a spus viceministrul.

Astfel,  proiectul prevede că entitățile raportoare vor fi obligate să păstreze cinci ani toate datele aferente tranzacțiilor. Alte prevederi prevăd competențele autorităților, măsuri asiguratorii, garanții și sancțiuni.

După aprobarea în prima lectură, pe marginea proiectului au fost înaintate circa 150 de amendamente, propuneri și obiecții. Membrii Comisiei au stabilit data-limită de prezentare a propunerilor pe 19 iunie 2017. Ulterior, proiectul definitivat urmează a fi dezbătut și votat, în lectură finală, de plenul Parlamentului.