În cadrul vizitei în SUA, delegația MAI condusă de ministrul Alexandru Jizdana vizitat Academia FBI din Quantico. Conducerea MAI a fost familiarizată cu instituția FBI, în special, cu programele de instruire pe care le are, parteneriatele naționale și internaţionale, dar și mecanismele pe care le aplică în procesul de pregătire profesională a studenților.

De asemenea, delegația a avut posibilitatea de a vedea blocurile administrative şi de instruire specializate, poligoanele de tragere și de conducere a automobilelor în situații extreme, sălile de sport etc.

Totodată, membrii delegației au vizitat cartierul general al FBI, unde ministrul Alexandru Jizdan, s-a întâlnit cu director adjunct asociat, David L. Bowdich.

Ministrul Afacerilor Interne a punctat prerogativele reformei polițienești, situația curentă în domeniul afacerilor interne din Republica Moldova, acțiunile întreprinse, dar și eventualele provocări și riscuri. În acest sens, Alexandru Jizdan a salutat participarea angajaților moldoveni în schimburi de experiență, studii, vizite, specificând ca numai prin împărtășirea celor mai bune practici pot fi obținute rezultate bune.

Oficialul american a vorbit despre importanța Academiei FBI în SUA, menționând despre faptul că această instituție a oferit pregătire și formare pentru doi angajați ai Ministerului Afacerilor Interne din RM.

Părțile au mai discutat despre prevenirea și combaterea criminalității organizate, cooperarea operațională cu organele de drept din SUA, necesitatea intensificării eforturilor în domeniul crimelor cibernetice, terorism, criminalitatea transfrontalieră și alte subiecte de interes comun.