Connect with us

Legal Advice

Natalia, Bălți

Dacă părinții sunt divorțați, dar eu nu am împlinit 18 ani, cum aș putea trece hotarul în altă țară? Spre exemplu pentru 10 zile, aș putea să ies din țară cu doar un părinte?

Jurist Moldova.ORG: 

Potrivit art.1 a Legii nr.269 din 09.11.1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova, minorii au dreptul de a traversa frontiera de stat a Republicii Moldova numai însoțiți de către unul dintre reprezentanții lor legali sau de un însoțitor, desemnat prin declarație de către un reprezentant legal.

Вячеслав, Бендеры

Каковы санкции за отказ выплатить административный штраф?

Jurist Moldova.ORG: 

Согласно пкт.34 Кодекса о правонарушениях РМ, правонарушитель вносит штраф добровольно в течение 30 дней со дня его наложения. Он, вправе внести половину установленного штрафа в случае уплаты его в течение 72 часов с момента наложения такового. В этом случае наказание в виде штрафа считается исполненным в полном размере. Учет исполнения наказаний в виде штрафа ведется в Реестре должников. В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней со дня его наложения применяются положения Исполнительного кодекса. В случае невозможности уплаты штрафа по причине отсутствия или недостаточности имущества либо по причине злостного уклонения правонарушителя от его уплаты судебная инстанция может заменить неуплаченную сумму штрафа, в зависимости от обстоятельств: штрафом в двойном размере, лишением права осуществлять определенную деятельность на срок от 6 месяцев до 1 года, неоплачиваемым трудом в пользу общества из расчета 1 час работы за 1 условную единицу, при этом продолжительность такой работы не может превышать 60 часов или арестом за правонарушение из расчета 1 день ареста за 2 условные единицы, при этом продолжительность такого ареста не может превышать 30 дней.

Марина, Тирасполь

Мой сожитель, был задержан на Бендерской таможни, 25 января 2017 года, якобы из-за того что был в розыске. К нему меня не пускают, так как я не родственница. Он находиться с СИЗО№3 в Тирасполе. Посоветуйте, что я могу предпринять для защиты его прав.

Jurist Moldova.ORG: 

Во первых рекомендуем Вам нанять местного адвоката для участия в деле и непосредственно поддерживать связи с Вашем сожителем. По факту выяснения обстоятельств задержания, рекомендуем Вам написать жалобу/заявления в территориальную Прокуратуру. Также о факте нарушенных прав можете сообщить на независимую горячую линию 0779 73007 по предупреждения пыток (http://pitkamnet.mediacenter.md/) или написать жалобу в Прокуратуру мун. Бендер, Республике Молдова.

Ruslan, Bălți

Am auzit la știri informații despre concediul paternal. În ce constă acest concediu. Multumesc

Jurist Moldova.ORG: 

Potrivit art.1241 Codul muncii al R. Moldova, concediul paternal se acordă pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut. În acest caz, tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile. Acest concediu, se acordă în baza unei cereri scrise, în primele 56 de zile de la nașterea copilului. Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decât mărimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectivă și care este achitată din fondul de asigurări sociale.

Maria, Telenești

Ajutați-mă vă rog să găsesc sursa unde sunt plasate informațiile cu privire la înregistrarea unei asociații obștești, modele de acte și procese verbale, Mulțumesc anticipat.

Jurist Moldova.ORG: 

Recomandăm să accesați următoarea sursă oficială: http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=214&id=787

 Marin, Vulcănești

Care este forma pedepsei pentru conducerea unui autoturism fără număr de înmatriculare?

Jurist Moldova.ORG: 

Potrivit art.230 al.2 Cod contravențional conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare se sancționează cu amendă de la 25 la 30 unități convenționale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare

Gabriela, Chișinău

Bun găsit, spuneți-mi dacă se permite angajarea unei persoane cu dezabilități și care sunt sancțiunile pentru refuzul de a o angaja?

Jurist Moldova.ORG: 

Legislația muncii interzice discriminarea în câmpul muncii. Persoanele cu dezabilități sunt admise în câmpul muncii, dacă au recomandări privind plasarea în câmpul muncii din partea instituțiilor abilitate. În cazul în care, angajatorul refuză de a încheia contract de muncă, acesta riscă sancțiuni contravenționale în mărime de la 300 la 350 unități convenționale.

Vladimir, Bender

Se vehiculează în presă că nu se va permite circulația pe teritoriul Republicii Moldova cu autoturismele înmatriculate în stânga Nistrului. Vă rog să-mi comunicați care sunt aceste modificări?

Jurist Moldova.ORG: 

Într-adevăr din 01 aprilie 2017 potrivit modificărilor operate la art.53 a Legii nr.131 din 7 iunie 2007 privind siguranța traficului rutier, vafi interzisă circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu plăcile cu număr de înmatriculare din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor de autovehicule care dețin permis de conducere al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de legislaţia naţională, și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, precum și circulația autovehiculelor cu plăcile cu număr de înmatriculare dintr-un stat străin nerecunoscut de Republica Moldova. Legiuitorul a stabilit excepție de la aceste prevederi,  că se va permite circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu plăcile cu număr de înmatriculare din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor de autovehicule care dețin permis de conducere al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de legislaţia naţională, și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, dacă autovehiculele sunt în proprietatea agenților economici din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender și dacă conducătorii de autovehicule sunt angajați ai acestora.

Serghei, Tomai

Vecinul, P.V. întreține în gospodăria personală 7 vite și 14 porcine. Șura în care se dețin animalele este ridicată la o distanță de numai șase metri de casa mea. Persistă mirosul neplăcut și ofensiv pentru sănătate. M-am adresat de nenumărate ori vecinului, însă acesta refuză să închidă mini-ferma.  Ce aș mai putea întreprinde.

Jurist Moldova.ORG: 

Vă recomandăm să sesizați autoritățile locale, organele de drept și de constatare (Serviciul veterinar). În cazul în care, acestea vor considera că există încălcare a normelor sanitare, vor emite acte de reacționare și vor soma proprietarul să interzică activitatea mini-fermei. Totodată, sunteți în drept să acționați în instanța de judecată, inclusiv solicitați reparația prejudiciilor suportate.

Николай, Днестровск

Один мой знакомый набрал кредитов в Молдове, и уехал жить в Приднестровье, сейчас боится от туда ехать в Украину, думает, что на границе возникнут проблемы. По этому возникает вопрос: Не возврат кредита это уголовное или административное преступление? В каких суммовых пределах идет административная, а в каких уголовная ответственность? В случаях с небольшими кредитами, в каких суммовых пределах обычно банк не подает в суд? И вообще какая за него ответственность? Могут ли за не возврат кредита объявить в международный розыск? И делается ли это если сумма кредита не очень большая (1500-2000$) и набранная в нескольких банках? Суммируются ли набранные кредиты в разных банках как 1 преступление, или суды по этим кредитам будут разные? Есть ли в Молдове срок давности по таким преступлениям?

Jurist Moldova.ORG: 

Изначально, нужно узнать, если на имя кредитора был инициирован
процесс принудительного исполнения. В данном случае, финансовые
учреждения обычно обращаются в суд и получают прекращения
принудительного исполнения задолженных денежных средств, включая
штрафов по задолженностям. В случае, когда была инициирована
исполнительная процедура, судебный пристав должен привести в
исполнение акт правосудия. Уголовные дела и дела о правонарушения не
будут инициироваться, так как в свете международного договора
привлечение к уголовной ответственности за общественные долги является
неприемлемым. В данном случае, если судебный пристав проинформировал
Пограничную полицию об исполнении решении суда, вашего родственника
могут информировать об исполнительном листе. Исполнительный документ
будет приведён в исполнение в течение указанного в нём срока. В
случае, когда срок не был указан, вам предоставят срок на разумный
период времени. Критерии для расчёта срока на разумный период
времени: сложность процедуры исполнения, отношение участников к
исполнительной процедуре, интерес кредитора и отношение судебного
пристава к делу.

Игорь, Днестровск

Был оштрафован сотрудником дорожной полиции согласно ст.238 КоП пкт.2б но не понял точно что это за статья? Разъясните, пожалуйста.

Jurist Moldova.ORG: 

Статья 238 КоП, пкт.2, предусматривает наложение штрафа в размере от 3 до 6 условных единиц с начислением 2 штрафных очков, за остановку или парковку в запрещенных местах.

Vasilița, Congaz

Fiul meu este invalid din copilărie. Recent a fost maltratat de un coleg vecin. Poliția a deschis o anchetă, dar vreau să cunosc dacă avem dreptul la un avocat gratuit, pentru că nu avem venituri.

Jurist Moldova.ORG: 

Art.26 a Constituției RM stipulează că dreptul la apărare este garantat. Apărarea și reprezentarea intereselor copiilor victime ale infracțiunilor este exercitată prin intermediul asistenței juridice gratuite garantate de stat. Recomandăm să vă adresați către Oficiul teritorial Comrat, de pe str. Șevcenco 31A, or. Comrat, tel 029828853 pentru asigurarea asistenței juridice garantate de stat în interesele fiului Dvs.

Tudor, Bender

Fiul meu, vrea să-și procure o armă civilă pentru protecție din Italia. Mă interesează care sunt condițiile de introducere în țară a armei respective.

Jurist Moldova.ORG: 

Potrivit pct.11, art.4 a Legii 130 din 08 iunie 2012, introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a armelor şi a muniţiilor ce urmează a fi autorizate şi/sau declarate sunt permise de către organele Serviciului Vamal numai dacă sunt însoţite de permisul de transfer sau de permisul de transport al acestora.

Gheorghe, Soroca

Rog să îmi comunicați dacă tatăl copilului nou-născut are dreptul la concediu paternal?

Jurist Moldova.ORG: 

Potrivit art.124/1 Codul Muncii al R. Moldova, concediul paternal se acordă pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut. Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice. Concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. La cerere se anexează o copie a certificatului de naştere al copilului. Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizaţie paternală care nu poate fi mai mică decît mărimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectivă și care este achitată din fondul de asigurări sociale. Angajatorul este obligat să încurajeze salariaţii în vederea beneficierii de concediu paternal și să nu creeaze situații cu efect de dezavantajare a angajaţilor care iau concediu paternal.

Maria, Doroțcaia

Bună ziua, vin și eu cu o întrebare complexă. În actul de naştere a tatălui meu, B.G. din 1945 şi actul de deces din 1998, este înscris un prenume. In certificatul de căsătorie al părinţilor, certificatul de naştere şi buletinul de identitate pe numele meu, livretul militar şi permisul de conducere al tatălui meu este înscris un alt prenume. M-am adresat la Oficiul stării civile teritorial, însă mi-a fost refuzată cererea de rectificare a prenumelui. Ce aș putea face mai departe?

Jurist Moldova.ORG: 

Conform alin.1 art.331 Cod de procedură civilă„ Instanţa judecătorească examinează pricinile privind constatarea inexacticităţii înscrierilor în registrele de stare civilă, dacă, în lipsa unui litigiu de drept, organele de stare civilă refuză să corecteze sau să modifice înscrierile din registrele de stare civilă”. Potrivit alin.2 art. 67 a Legii privind actele de stare civilă: “În cazul respingerii cererii privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă, oficiul stare civilă eliberează, în scris, la cererea solicitantului, un răspuns argumentat care poate fi contestat în instanţa judecătorească”. În acest sens, Vă recomandăm  să depuneți o cerere de constatare a inexacticității înscrierii prenumelui în instanța teritorială de judecată, cu anexarea documentelor respective.

GO, Criuleni

În 2013 am fost retinută și anchetată într-o cauza penală. Timp de 3 luni am fost ținută în arest, după care sub interdicție de nepărăsire. În 2016 instanța de la C., a dispus achitarea subsemnatei pe capetele de acuzare, în legătură cu lipsa faptului infracțiunii. Decizia a fost menținută de instanțele superioare. Comunicați-mi vă rog ce trebuie să întreprind pentru a-mi fi reparat prejudiciul suportat.

Jurist Moldova.ORG: 

Potrivit art.3 a Legii nr.1545 din 25/02/2008 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și instanțelor judecătorești, este reparabil prejudiciul moral și material cauzat persoanei fizice sau juridice în urma, reținerii ilegale, aplicării ilegale a măsurilor preventive sub formă de arest, de declarație de a nu părăsi localitatea sau țara, tragerii ilegale la răspundere penală, condamnării ilegale, etc. Cauzele  cu privire la repararea prejudiciului material și moral se examinează de instanțele judecată, iar organul de stat care reprezintă statul este Ministerul Justiției. Respectiv, urmează să depuneți o acțiune civilă în instanța de judecată abilitată prin care să solicitați încasarea prejuridiciului suportat. Menționăm că cererea de chemare în judecată privind repararea prejudiciului se depune în termen de 3 ani de la data apariției dreptului la repararea prejudiciului.

Marina, Chișinău

Spuneți-mi vă rog, care sunt condițiile retribuirii muncii în caz de cumulare a profesiilor ale salariaților temporar absenți?

Jurist Moldova.ORG: 

Potrivit art.156 Codul muncii al R. Moldova, salariaţilor care, în afară de munca lor de bază, stipulată în contractul individual de muncă, îndeplinesc, la aceeaşi unitate, o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcţie) sau obligaţiile de muncă ale unui salariat temporar absent, fără a fi scutiţi de munca lor de bază, li se plăteşte un spor pentru cumularea de profesii (funcţii) sau pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale salariatului temporar absent. Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcţii) se stabileşte de părţile contractului individual de muncă, dar nu poate fi mai mic decît 50 la sută din salariul tarifar (salariul funcţiei) al profesiei (funcţiei) cumulate. Plata sporului pentru cumularea de profesii (funcţii) se efectuează fără restricţii, în limitele mijloacelor destinate retribuirii muncii. Mărimea concretă a sporului pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale salariatului temporar absent se stabileşte în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate depăşi 100 la sută din salariul tarifar sau de funcţie al salariatului absent. În cazul în care obligaţiile salariatului temporar absent sînt îndeplinite de mai mulţi salariaţi, cuantumul sporului se stabileşte proporţional cu volumul lucrărilor executate de fiecare din ei, în limitele salariului tarifar sau de funcţie al salariatului absent.

Violeta, Vulcănești

Am auzit la știri despre un ordin de protecție a victimelor violenței în familie. Explicați-mi vă rog în ce constă procedura respectivă.

Jurist Moldova.ORG: 

Potrivit art.12/1 a Legii nr. 45 din 01/03/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, în caz de stabilire la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, a circumstanţelor din care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă în familie şi/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a acţiunilor violente, organul de poliţie este obligat să dispună imediat eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în privinţa agresorului pentru înlăturarea situaţiei de criză şi, concomitent, întreprinde acţiunile necesare de constatare a comiterii infracţiunii de violenţă în familie. Ordinul de restricţie de urgență se eliberează pentru o perioadă de pînă la 10 zile şi se pune îndată în aplicare, agresorul şi victima (în cazul copiilor – reprezentantul legal al victimei) fiind informaţi despre restricţiile aplicate, drepturile şi obligaţiile care le revin şi despre răspunderea pentru neexecutarea cerinţelor ordinului de restricţie. Supravegherea îndeplinirii măsurilor stabilite în ordinul de restricţie de urgenţă se exercită de către angajaţii postului sau ai sectorului de poliţie din localtatea Dvs. Agresorul are dreptul să conteste ordinul de restricţie de urgenţă în instanţa de judecată în condiţiile contenciosului administrativ. Însă, depunerea cererii nu suspendă acţiunea ordinului de restricţie. Victima are dreptul, în perioada de acţiune a ordinului de restricţie de urgenţă, să solicite – eliberarea ordonanţei de protecţie, menită să o apere pentru un termen de 90 zile.

Gabriel, Dondușeni

Comunicați-mi vă rog, care sunt condițiile și ce ar însemna serviciul civil de alternativă.

Jurist Moldova.ORG: 

Potrivit Legii nr.156 din 06/07/2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), serviciul civil este un serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentînd o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.  Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil în cazul în care îndeplinirea serviciului militar în termen contravine convingerilor sale religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi în alte cazuri similare. Durata serviciului civil este de 12 luni. În serviciul civil sînt încorporaţi cetăţeni ai Republicii Moldova în vîrstă de la 18 pînă la 27 de ani, care au depus personal o cerere la reprezentantul serviciului civil, în legătură cu acest fapt fiind luată decizia de rigoare. Perioada serviciului civil se include în vechimea în muncă generală şi specială. Serviciul civil se îndeplineşte în instituţii publice sau societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe teritoriul naţional, în domenii de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, edilitare, de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, în asociaţii agricole, în întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole, în gospodăria comunală, în formaţiunile speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie etc.) Executantul serviciului civil are dreptul, să prezinte reprezentantului serviciului civil cereri motivate de transferare la un alt loc de serviciu, de încheiere anticipată a serviciului sau de altă natură dacă există motive temeinice, la studii, în afara orelor de serviciu, într-o instituţie de învăţămînt, la concediu anual neplătit,  la remuneraţie, în proporţie de 75% din venitul net, pentru munca prestată și la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală.

Ilinca, 12 ani

Buna ziua. Mă numesc Ilinca. Am 12 ani. Mama mea este plecata la munca in Italia. Pe tata nu îl cunosc. Eu locuiesc la sora mamei, care are grija de mine si de cei doi copii ai săi. Unchiul meu o bate pe sora mamei. Iar noi încercam sa o apăram si mai primim si noi cate un pumn. Ne este frica seara de seara când ne uitam la ceas si știm ca acuș va intra pe ușa nenea Vasile. Tanti Sofia e buna si are grija de noi. Dar de nenea Vasile îmi este tare frica. Ce as putea face sa o ajut pe tanti Sofia?

Jurist Moldova.ORG: 

Este un caz de violenta in familie. Ar fi bine ca tanti Sofia sa depună o plângere la politie si sa solicite tragerea la răspundere a agresorului. Totodată, Ilinca, tu poți sesiza primarul satului, profesorii (dirigintele), asistentul social si polițistul si sa le ceri ajutorul. Daca sunteți supuși actelor de violenta fizica, solicitați ajutorul medicului si povestiți circumstanțele cazului. Conform legislației, puteți solicita masuri de protecție a victimelor violentei in familie pe de o parte si pedepsirea agresorului pe de alta parte.

Каролина, Бельцы

Я замужем 11 месяцев, и хочу развестись. Несовершеннолетних детей у нас нет. Как должна проходить процедура?

Jurist Moldova.ORG: 

В том случае, когда муж и жена решили развестись по общему согласию, не имеют несовершеннолетних детей и/или разногласий по разделению собственности, выдача справки о разводе можно будет получить в территориальном отделе ЗАГС.  Процедура оформляется после подачи заявления о разводе. Развод и выдача справки о разводе производится в течение одного месяца со дня подачи заявления.

Elena

Sunt in relații de concubinaj de 2 ani. Am un copil de doar 1 an si 3 luni. Concubinul a recunoscut fetiță, dar, de jumătate de an si-a luat lucrurile si a plecat. Ne-a părăsit. Eu nu mă pot angaja in câmpul muncii pentru ca trebuie sa am grija de copil. Cum l-as putea obliga pe tatăl copilului sa contribuie la întreținerea noastră?

Jurist Moldova.ORG: 

Va puteți adresa in instanța de judecata cu o cerere privind plata pensiei alimentare pentru copilul minor.

Alexandra

Sunt divorțată de 4 ani, dar continuam sa locuim cu fostul soț in aceeași casa. Am făcut partajul averii si suntem coproprietari ai aceluiași imobil. Am încercat sa discut cu fostul soț sa îmi dea contravaloarea părții mele, dar a refuzat. La fel, a refuzat sa primească de la mine partea de bani pentru jumătate din casa. Copii nu avem. As vrea ori sa mi se dea contravaloarea părții mele ori sa cumpăr eu întreaga casa. Cum sa procedez?

Jurist Moldova.ORG: 

Dacă fostul soț refuza propunerile, Dumneavoastră, va puteți adresa in instanța de judecata cu o cerere privind dispunerea scoaterii vânzării imobilului la vânzare silită.

Игорь, Дубоссары

Моего сына избивали, после призыва в воинской части. Я обратился к командиру части для принятия мер, но видимо безрезультатно. Кому мне стоит еще обращаться в данном случае?

Jurist Moldova.ORG: 

Вы можете обращаться с жалобой к Военному прокурору. Он обязан расследовать вашу жалобу и возбудить уголовное дело по вышеуказанному факту.

Eleonora D. 35 ani

Ce judecătorie din Moldova are competența de examina litigii de divorț, dacă divorțul a fost înregistrat la Bender, Transnistria?

Jurist Moldova.ORG: 

Judecătoria Varnița, r-l Anenii Noi este abilitată cu competențe de examinare a cauzelor din mun. Bender. Judecătoria își are sediul pe str. Tighina 66, satul Varnița, r-l Anenii. Pentru alte informații găsiți pe http://www.jbe.instante.justice.md/.

Кристина, адвокат Молдова

Кристина, адвокат Молдова. На каком языке ведется судопроизводство и делопроизводство в Приднестровском регионе?

Jurist Moldova.ORG: 

Судопроизводство осуществляется на одном молдавском, русском или украинском или на языке, приемлемом для большинства участвующих в деле лиц. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления со всеми материалами дела, делать заявления, давать объяснения и показания, выступать на суде и заявлять ходатайства на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика. Следственные и судебные документы вручаются обвиняемому и лицам, участвующим в деле, в переводе на их родной язык или на другой язык, которым они владеют. Делопроизводство в уголовном процессе ведется на русском языке.

Adrian, Vulcănești

Părinții mei au decedat într-un accident rutier cu 5 ani in urmă. Mai am 2 surori si un frate mai mari. După înmormântarea părinților, așa cum am decis cu frații, eu am rămas sa locuiesc in casa părinteasca. Zilele trecute am primit o citație sa mă prezint la judecătorie. Înțeleg ca frații mei vor partea lor din moștenire. Ce șanse au?

Jurist Moldova.ORG: 

Daca ați acceptat moștenirea in termenul de 6 luni de la decesul părinților si ați perfectat actele la OCT pe numele Dumneavoastră, iar frații nu si-au manifestat, in aceeași perioada de 6 luni, intenția de a accepta moștenirea, atunci sunteți singurul proprietar si nu aveți de ce va face griji.

Olivia

La locul de munca, de la bun început, șeful îmi făcea avansuri. Apoi, pentru ca nu ii atrăgeam atenție, eram chemata des in biroul șefului sub diferite pretexte. Pentru ca nu răspundeam avansurilor, am început a primi, subtil, amenințări ca voi fi data afara de la munca. Ce sa fac? Cum sa mă apar?

Jurist Moldova.ORG:

Depuneți o plângere in care sa descrieți actele de hartuire sexuala căreia sunteți supusa.

 Алла, Тирасполь

Добрый день, по поводу не выплаченной зарплаты, могу ли я обратиться в конституционный суд в целях защиты своего права на вознаграждение за труд?

Jurist Moldova.ORG: 

Ув, Алла, В силу ст.26, 362, 371 Трудового кодекса, дела по спорам, возникшим из трудовых правоотношений, подведомственны судам общей юрисдикции. Конституционный суд  не рассматривает вопрос о возмещение невыплаченной заработной платы.

Alexandru, Bender

Bună seara, cer scuze de deranj. Feciorul meu, are deja 28 de ani și mă întreabă dacă poate să vină în Bender în perioada sărbătorilor de iarnă, după ce a fost căutat de comenduirea militară pentru a fi luat în armata transnistreană. El nu a vrut să facă acolo armata și a mers la studii. Noi, părinții de câțiva ani nu l-am văzut?

Jurist Moldova.ORG: 

Vârsta-minimă până la care persoanele pot fi încorporate în serviciul militar, după care acestea urmează a fi trecute în rezervă. În speța Dumneavoastră există riscul reținerii fiului pentru faptul eschivării de la încorporare, respectiv să fie atras la răspundere penală, după care trecut în rezervă. Redacția Moldova.org consideră că privarea de libertate și/sau supunerea la încorporare în formațiuni paramilitare, constituie ingerință în libertatea și siguranța persoanei și viața privată.

Petru, Cazaclia

Am primit o amendă rutieră cu care nu sunt de acord. Ce trebuie să fac

Jurist Moldova.ORG: 

În decursul a 15 zile de la data aducerii la cunoștință a faptului încheierii procesului-verbal cu privire la contravenție, acesta poate fi contestat în instanța de judecată prin intermediul inspectoratului de poliție în care activează agentul constatator.

Emilia, Ialoveni

Vreau să divorțez, soțul mă amenință cu faptul că în caz de divorț îmi va lua și casa și mașina și mă va alunga afară. Cum să procedez? În perioada căsătoriei am fost casnică și nu am adus nici un venit în casă, bunurile au fost cumpărate exclusiv din banii soțului. Mă tem să rămân în stradă, vă rog să mă ajutați.

Jurist Moldova.ORG: 

Considerăm că în această situație sunteți protejată de lege. Articolul 20 din Codul familiei stipulează că Bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăsie, conform legislaţiei.

(3) Sînt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile mobile şi imobile, valorile mobiliare, depunerile şi cotele de participaţie în capitalul social din instituţiile financiare sau societăţile comerciale, care au fost construite, constituite, procurate sau făcute din contul mijloacelor comune, precum şi alte bunuri dobîndite în timpul căsătoriei, chiar dacă sînt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.

(4) Dreptul la proprietate în devălmăşie se extinde şi asupra soţului care nu a avut un venit propriu, fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educaţia copiilor sau din alte motive temeinice.

(5) Sînt proprietate în devălmăsie a soţilor bunurile care au fost dobîndite din ziua încheierii căsătoriei pînă în ziua încetării acesteia.

Așadar, Dumneavoastră ca și soție aveți dreptul la jumătate din bunurile care au fost procurate în perioada căsătoriei. Cine a procurat bunurile sau cine a întreținut familia nu este important, bunurile procurate în perioada căsătoriei sunt comune și se împart la ambii soți.

Olesea C, Cantemir

Spuneți-mi vă rog la ce instituții mă pot adresa pentru obținerea unui ajutor material cu privire la reparația acoperișului casei. Sunt o mamă cu mulți copii și nu am venituri suficiente.

Jurist Moldova.ORG: 

Potrivit art.5 a Legii 827 din 18.02.2000 fondului republican și a fondurilor locale de susținere a populației, pot solicita ajutor material familiile cu copii care au nimerit în situații excepționale pe care nu le pot depăși de sine stătător, se pot adresa cu o cerere către Fondului republican de susținere socială a populației, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 1, MD-2009 sau fondurile locale de susținere socială.

Фёдор, Комрат

Моя жена уже 4 года не позволяет мне видится с моими друзьями и родственниками. Она забрала у меня банковскую карточку и теперь у меня нет доступа к моей зарплате. В последнее время она меня бьёт, используя разные предметы. Пожалуйста, посоветуете мне что делать, я не хочу разводиться, так как у нас хорошая семья.

Jurist Moldova.ORG:

Судя по вашему случаю, скорее всего, стали жертвой насилия в семье, минимум трёх форм: психологического, экономического и физического.  В данном случае, есть способ разорвать порочный круг насилия в семье. Вы можете подать жалобу в инспекторат полиции для того, чтобы ваша жена несла ответственность, а также, чтобы суд предпринял  меры по защите потерпевшего на период  в 3 месяца. Таким образом, агрессор, то есть ваша жена, будет обязана временно покинуть общее местожительство, и ей будет запрещено связываться с вами на период до 3-х месяцев.

Eugenia, Dubăsari

Recent m-am adresat la Notarul public cu privire la deschiderea succesiunii legale pe averea tatălui meu, care a decedat cu 2 ani în urmă. Prin intermediul notarului am aflat că până la moment nu a fost deschisă succesiunea legală asupra averii tatălui meu, defunct.  Tot, notarul mi-a comunicat că este în imposibilitate de a perfecta actele de succesor legal, deoarece în certificatul de naștere al subsemnatei nu este menționat datele despre tată. M-am adresat la OSC Dubăsari să-mi elibereze certificat de naștere cu introducerea datelor în rubrica „tată” la ce mi s-a spus că cererea mea nu poate fi satisfăcută din motivul că: actul de naștere este întocmit înaintea căsătoriei părinților și nu s-a stabilit paternitatea, iar ambii părinții sunt decedați. Ce pot face în cazul respectiv.

Jurist Moldova.ORG:

Vă recomandăm să vă adresați în instanța de judecată cu o cerere în temeiul alin.2 lit.d) art.281 CPC RM privind constatarea faptului recunoașterii paternității, cu înscrierea mențiunii despre tată în actele de stare civilă. Cererea se supune unei taxe de stat.

Элеонора, Баурчи

Сегодня получила в письменном конверте, постановление судоисполнителя о исполнения судебного решения 2012 года. Там написано, что решения суда вступило в силу, а судоисполнитель требует возместить за его работу аж 1300 лей, хотя по решения суда мне было назначено лишь 100 лей штрафа. Помню, что данное решения я опротестовала, а Апелляционная Палата Комрата отменила первой инстанции. Подскажите куда мне обратиться.

Jurist Moldova.ORG: 

Рекомендуем Вам обжаловать постановления судоисполнителя об исполнения судебного решения 2012 года в 15 дней со дня получения данного постановления в суд. В качестве доводов приложите решения Апелляционной Палаты Комрата и требуйте аннулировать суд- исполнительный акт.

Andrei, Tomai

Am probleme cu vecinul care și-a ridicat o anexă la casa lui, iar acoperișul la construit într-un mod în care toată apă de ploaie vine peste peretele casei mele. Pe lângă faptul că au apărut fisuri pe perete, am observat în odaia din casă mucegai pe pereți. Am somat vecinul despre prejudiciul adus casei și sănătății familiei mele, la ce ultimul refuză și provoacă certuri. Aș putea să-l acționez în judecată?

Jurist Moldova.ORG: 

În cazul în care, construcția acoperișului anexei respective a fost ridicată contrar normelor în construcții, există probe cu privire la prejudiciul suportat de la scurgerea apei, Vă puteți adresa fie agentului constatator cu solicitarea sancționării contravenționale, fie să vă adresați în instanța de judecată cu o cerere privind încasarea prejudiciului, în temeiul art.1413 Cod civil al Republicii Moldova. Prejudiciul îl stabilește instanța de judecată, însă, Dvs puteți cerere desemnarea unei expertize judiciare privind estimarea pagubei. Totodată sunteți în drept să solicitați demolarea acoperișului sau anexei, după caz, fie înlăturarea izvorului de pericol.

Игорь, Тирасполь

Узнал с интернета о том что Молдова введет некоторые правила о передвижении автотранспорта на Приднестровских номерах, можете пояснить эти нововведения?

Jurist Moldova.ORG:

25 ноября 2016 года, Парламент Р. Молдова в первом чтении одобрил изменения и дополнения в законодательной базе, таким образом

  • Введена административная ответственность за управления автотранспорта с номерными знаками из левобережья Днестра. Статья 229/1 КП, считает правонарушением управления автотранспорта с номерными знаками из Приднестровского региона лицами которые не имеют местожительство в Приднестровье и имеют молдавские водительские права при управлении данного автотранспорта. Статья предусматривает, штраф от 25 до 30 условных единиц и 4 штрафных очков. Лицо, управляющее транспортным средством, отстраняется от управления им.
  • Сотрудники Полиции приобретают право остановить и проверить право владельца автотранспорта без номерных знаков Республике Молдова о передвижении по дорогам Республике Молдова,
  • Владельцы автотранспорта с Приднестровскими номерами смогут с 1-го декабря по 1 февраля 2017 года переоформить свое авто законными способами, заплатив таможенный сбор режима импорт, акциз в размере 30% и дорожный налог. Дорожный налог не выплачивается владельцами с номерными знаками Приднестровским номерами.

Юрий, Рыбница

29 ноября 2016 года, сотрудники милиции Рыбницкого РОВД задержали меня и моих двух колег, в момент распространения агитационных материалов вблизи городского Автовокзала. После длительной беседы, сотрудники милиции отпустили нас, вынеся устное предупеждение, о якобы незаконных наших действиях. Можем ли мы обжаловать действия милиции?

Jurist Moldova.ORG: 

Да, рекомендуем Вам обращаться в письменном виде к Начальнику Рыбницкого РОВД, в городскую Прокуратуры и/или в суд.

Elena, Criuleni

Care este procedura de încasare a pensiei alimentare, în cazul în care fostul soț este plecat de mai mulți ani peste hotarele țării și nu contribuie la întreținerea fiului minor.

Jurist Moldova.ORG: 

Dvs sunteți în drept să depuneți o acțiune civilă privind încasarea silită a pensiei de întreținere pentru fiul minor în instanța de la ultimul domiciliu al pârâtului. Cuantumul pensiei alimentare se va calcula în mărime de salariul mediu pe republică, în cazul în care nu dispuneți de vreun act care să confirme veniturile pârâtului. Citarea pârâtului va avea loc prin intermediul Monitorul oficial.

Александр, Тирасполь

В марте 2016 года я был приговорён судом города Тирасполь на 3 года тюрьмы за то, что я не совершал. Мне удалось покинуть Приднестровье и прибыть в Кишинёв. Куда я могу обратиться, чтобы меня обеспечили жильём, местом работы и необходимыми документами.

Jurist Moldova.ORG: 

Для получения временного жилья, советуем вам отправить письменное заявление в адрес Министерства внутренних дел Республики Молдова, который находится по бульвару Штефан чел Маре ши Сфынт 75, телефон: 022 255 300. Для помощи с поиском работы, вы можете обратиться в Национальное агентство занятости населения Кишинёва по улице М. Варлаам 90, а для получения необходимых документов, можете обратиться в ГП «ЦГИР «Registru» по улице Пушкин 42, мун. Кишинёв.

Maria, Călărași

Fiica mea este persecutată de un amic al fostului ei soț, care îi cere să renunțe la plata pensiei pentru copilul minor. Rog să-mi explicați cum să acționez pentru a proteja fiica.

Jurist Moldova.ORG: 

Vă recomandăm să depuneți o plângere la organul de poliție local prin care să cereți atragerea la răspundere a persoanei respective. După caz, puteți solicita încasarea prejudiciului moral.

Елена, Конгаз

Недавно я узнала, что у моего мужа зарплата выше, чем та, что он указал в суде, по которой были установлены алименты. Мне интересно, что я могу сделать, чтобы мой бывший муж платил больше?

Jurist Moldova.ORG: 

В случае, когда у вас есть доказательства того, что у дебитора зарплата выше, чем та, что он указал в суде, и чем та, по которой вам установили размер алиментов, вы можете обратиться с заявлением об увеличении суммы алиментов.

Tamara, Chișinău

Am semnat un contract de întreținere pe viață cu o persoană cu domiciliul în regiunea transnistreană. Explicați-mi vă rog, care va fi instanța competentă în caz de reziliere a contractului.

Jurist Moldova.ORG: 

De fapt, competența soluționării litigiului cu privire la întreținerea viageră urmează a fi stipulată expres în contractul de întreținere, or lipsa acestui element ar putea conduce la nulitatea actului. Potrivit regulilor procedurii civile, acțiunea respectivă poate fi intentată la sediul instanței unde se află obiectul contractului de întreținere.

Федор, Бендеры

Приднестровские таможенники не разрешили мне въехать в Приднестровье на личном авто, приобретенном мною в лизинге у одной из Кишиневских фирм. После того как я попросил их предоставить документ который запрещает пресечение границы, сотрудники потребовали выплатить якобы пошлину в размере 20 долларов США. Могу ли я заявить о данном факте, в какие органы.

Jurist Moldova.ORG: 

Ответ – По факту незаконных действий Вы можете обращаться в территориальный Инспекторат полиции с жалобой. Также, Вы можете обжаловать действия сотрудников ГТЯК в местные правоохранительные органы и/или суд.

Илья, Конгаз

Скажите, как поступить в случае невыполнения решения суда о взыскании долгов уже более трех лет?

Jurist Moldova.ORG: 

В данном случае у вас есть право в соответствии с Законом № 87 от 21.04.2011 года о возмещении государством вреда, причиненного нарушением права на исполнение судебного решения в разумный срок, обращаться с иском против Министерство Юстиции Республики Молдова.

Victoria, Strășeni

Fostul meu soț este administratorul unei SRL de producere a geamurilor termopane. După divorț, am partajat bunurile comune de comun acord. Mă interesează dacă aș putea avea probleme sau răspunde pentru activitatea acestei SRL sau a fostului soț?

Jurist Moldova.ORG: 

Potrivit Legii nr.135 din 14.06.2007 privind societățile cu răspundere limitată, societatea cu răspundere limitată este societatea comercială cu personalitate juridică al cărei capital social este divizat în părți sociale conform actului de constituire și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății. Administratorul societății poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el societății, inclusiv prin plăți ilegale făcute asociaților. În cazul în care Dvs nu sunteți fondator, asociat al acestei SRL nu purtați vreo răspundere pentru activitatea și acțiunile SRL respective.

Антон, Украина.

Как легализовать въезд в Молдову если въезжаешь через Приднестровье? К примеру – автобус Киев-Кишинев идет через ПМР. Они въезжают не получая штампа в паспорте. А при выезде из Молдовы через молдавскую границу из-за отсутствия молдавского въездного штампа к ним возникают вопросы и попытки вымогательства. Как правильно им себя вести? Если можно где-то поставить въездной штамп – то где?

Jurist Moldova.ORG: 

Вдоль административной границы расположены внутренние миграционные посты под ведомством Бюро по Миграции Молдовы, где иностранным гражданам разрешено обратиться для соответствующей регистрации временного пребывания.

Следует напомнить, что в соответствии со ст. 333 КоАП РМ «Не-декларирование иностранными гражданами или лицами без гражданства в компетентные органы в установленный законодательством срок факта въезда на территорию Республики Молдова как основания для взятия их на учет, исключая тех, чей въезд разрешен, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 условных единиц. Данная санкция не применяется к обладателям проездных документов, выданных иностранными органами, проживающим в населенных пунктах левобережья Днестра (Приднестровье)».

Valentina, Chișinău

Spuneți-mi vă rog, are dreptul sau nu să demisioneze salariatul în cazul în care contractul de muncă a fost semnat pentru 1 an de zile. Angajatorul susține că nu am dreptul să reziliez contractul respectiv de muncă?

Jurist Moldova.ORG: 

Conform art. 9 Codul muncii al Republicii Moldova, salariatul are dreptul la încheierea, modificarea, suspendarea și desfacerea contractului individual de muncă. Totodată, legislația muncii interzice munca forțată. Astfel, Dvs sunteți în drept să solicitați angajatorului desfacerea contractului de muncă printr-un preaviz sau cerere de demisionare.

Александр, Комрат

Я приобрёл мобильный телефон от авторизированного центра, но я обнаружил в нём некоторые технические проблемы. Сотрудники центра отказывают в обмене телефона или возвращение денег, что мне делать в этом случае?

Jurist Moldova.ORG: 

Советуем вам обратиться в Агентство по защите прав потребителя по телефону 022 74 14 64.

Раиса, Тирасполь

Я была разведена судом города Тирасполь в 2013 году, сейчас я хочу обновить свой паспорт, но в отделении паспортного стола мне отказали так, как решение приднестровского суда не действительно, что мне делать?

Jurist Moldova.ORG: 

Советуем вам подать заявление в Суд города Бендеры, который находится в селе Варница. После того, как вы получите решение суда о разводе, обратитесь снова в паспортный стол для обновления документов.

Nina, Molovata Nouă

Am fost stopați de miliția rutieră transnistreană și amendați pentru o faptă contravențională, deși nu am încălcat nimic. Am întrebat de ce ne-au amendat și au zis că am fi încălcat regulile de staționare. Ne interesează să cunoaștem ce drepturi avem și unde ne putem adresa?

Jurist Moldova.ORG: 

Sunteți în drept să depuneți o plângere la Inspectoratul de poliție Dubăsari și să cereți atragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate, în cazul dat reprezentanților miliției, pentru samavolnicie, violarea dreptului la proprietate și libera circulație.

Vadim, Vulcanesti

Poliția rutieră mi-a întocmit un proces verbal pentru ca aș fi încălcat regulile rutiere, mă interesează cum aș putea contesta acest act, daca nu sunt vinovat.

Jurist Moldova.ORG: 

O contestație asupra procesului verbal privind contravenția trebuie depusă in termen de 15 zile la sediul agentului constatator indicat in procesul verbal. Urmează să descrieti faptele si sa prezentati probele in susținerea argumentelor cu privire la lipsa faptului contravențional.

Любовь К.

Мой сын был похищен Тираспольской милицией  из-за того, что он был в состоянии опьянения в общественном месте. Его увезли в отделение милиции, там его сильно избили. Потом, его заставили признать свою вину в деле об убийстве, которое произошло в том же микрорайоне, где его задержали силовики.

Так как он был в состоянии алкогольного опьянения, и из-за того, что c ним жестоко обращались, он подписал документы о признании вины. Сейчас его судит Суд города Бендеры, и он рискует сесть в тюрьму на долгие годы. Его держат в Приднестровской тюрьме, в ужасных условиях. Я хочу узнать, как мне защитить сына.

Jurist Moldova.ORG: 

Защита прав вашего сына можно обеспечить несколькими способами, как на местном, так и на международном уровне. На местном уровне вы можете подать жалобы в местные органы за жестокое обращение, и для улучшения условий задержания. Также, вы можете нанять адвоката, который будет представлять интересы вашего сына в местных инстанциях. Советуем вам проинформировать правительство Республики Молдова в муниципии Кишинёв по улице Площадь велико собрания 1 и подать заявление для вовлечения в дело сына. Также, вы можете проинформировать правовые органы Республики Молдова. Вы можете подать жалобу по поводу незаконного лишения свободы сына и жестокого обращения. Для того, чтобы подать жалобу в Европейский суд по правам человека, советуем проинформировать Ассоциацию PromoLEX в Кишинёве по улице Д. Рышкану 11, офис 41, телефон 022450024, данная организация специализируется в безвозмездной защите прав человека в Приднестровском регионе. 

Dionis Goltiescu:

Buna ziua ma numesc Dionis sunt din chisinau, avem o problema, mama mea ii invalid de gradul 2 si dupa lege nu i se permite sa lucreze..dar pensia de stat ii foarte mica si nu ii ajunge pentru medicamente fiindca e bolnava mai mult de 15 ani de astma..si periodic ea mai facea niste bani in plus la un stapin care vindea marfa..produse de peste,fructe legume,si cu jumate de an in urma, organul de politie a venit sa controleze documentele stapinului, el nu le avea si mama fiind la lucru, el a zis sa dea datele ei pentru ca sa se aplice o amenda pe persoana fizica caci amenzile la persoanele juridice sunt mai mari, si mama fiind ne informata bine a dat datele de la buletin,a fost scrise 2 amenzi in jur de 600 de lei,..fiind informata de stapinul ce detinea marfa ca el va achita datoria, dupa aceasta stapinul a zis ca nu vrea sa achite nimic,si procesul deja a ajuns la executori,mama fiind informata necorespunzator pin scrisori,nu demult a primit o scrisoare recomandata;de la executori cu o amenda de 7000 de lei, ea nu are de unde sa achite acesti bani fiindca ii invalid, si are pensia de 950 de lei , in acest caz cred ca poate posibil este o esire din situatie sa se ancheteze cazul si sa se aplice o amenda minima, cum se poate de facut? as vrea sa putem depune o petitie de examinare..fiindca executorul ne ameninta ca va sustrage bunurile materiale, situatia ii foarte grea si nu avem de unde achita acesti bani, daca ne veti putea ajuta cu un sfat, vom fi foarte bucurosi ms ft mult.

Jurist Moldova.ORG:

Actele executorului judecătoresc pot fi contestate în instanța de judecată competentă. În principiu, executorul judecătoresc asigură executarea unui document executoriu, care nu ar fi fost contestat de Dvs în termenul stabilit. Respectiv, a intervenit obligația pecuniară față de mama Dumneavoastră. Pentru examinarea suplimentară a actelor și a circumstanțelor cazului, vă recomandăm să consultați un avocat particular sau din oficiu, la adresa mun. Chișinău, str. A. Russo 1, bir.94, tel: 022 31 02 74.

Dmitri:

M-am născut în anul 1994 în satul Pervomaisc, din regiunea transnistreană. Tatăl a decedat, eu locuiesc doar cu mama, cetățean a Federației ruse. Aș dori să aflu care este procedura de documentare cu certificat de naștere și pașaport în Moldova.

Jurist Moldova.ORG:

R-l Slobodzia (regiunea transnistreană) este arondat Oficiul de stare civilă din Ștefan Vodă, unde urmează să prezentați actele disponibile, cum ar fi: extrasul din actul de arhivă privind înregistrarea nașterii în Pervomaisc, alte acte ce vă identifică. La oficiul stării civile urmează să vă prezentați cu o rudă ce deține un act de identitate recunoscut. Mama Dumneavoastră ar putea fi identificată ca cetățean străin și să vă identifice în fața reprezentantului stării civile. După perfectarea certificatului de naștere, ve-ți putea obține buletinul de identitate de la ÎS CRIS Registru din aceeași localitate.

Vitalie:

Am trecut cu autoturismul personal în Molovata Nouă, cu podul plutitor. La reîntoarcere am decis să merg prin postul vamal transnistrean din satul Lunga-Dubăsari. Acolo, vameșii transnistreni mi-au sechestrat mașina, actele de autoturism și mi-au întocmit un act precum că aș fi trecut ilegal hotarul în Transnistria! Spuneți-mi vă, rog cum acționez în așa situație.

Jurist Moldova.ORG:

Dumneavoastră urmează să depuneți o plângere la Procuratura Dubăsari din satul Ustia, r-l Dubăsari prin care să solicitați atragerea la răspundere a reprezentanților vămii transnistrene pentru ingerințele în dreptul la proprietate și libera circulație. Totodată, ați putea sesiza Biroul de reintegrare pentru intervenirea prin mecanismele disponibile în soluționarea problemei privind restituirea bunurilor Dumneavoastră. La fel, sunteți în drept să contestați procesul verbal al reprezentantului serviciului vamal transnistrean în termen de 10 zile în judecătoria orășenească din Dubăsari.

Olga. Tiraspol:

Întrebare: Care este modalitatea de desfacere a căsătoriei încheiate în regiunea transnistreană? 

Răspuns: La moment, un mecanism clar cu privire la procedura de recunoaștere a faptelor produse și înregistrate în regiunea transnistreană a Republicii Moldova nu există. Însă, practica administrativă stabilește următoarele căi pilot de soluționare a situației privind starea civilă a locuitorilor din zona respectivă. Așadar, persoana interesată (ex-soțul/ soția) urmează să ridice de la organele de stare civilă locale (unde a fost încheiată căsătoria) copia actului de stare civilă privind înregistrarea căsătoriei (nu a certificatului de căsătorie transnistrean) și copia actului de stare civilă privind desfacerea căsătoriei în regiunea transnistreană. Cu aceste acte, persoana interesată se prezintă la oficiul stării civile din s. Varnița, Anenii Noi, unde solicită eliberarea duplicatului certificatului de căsătorie. După ce ridică duplicatul, persoana interesată depune o cerere de chemare în judecată la Judecătoria mun. Bender, din satul Varnița privind desfacerea căsătoriei pe cale legală. După ce căsătoria este desfăcută de instanță, persoana interesată revine la OSC Varnița, unde solicită certificatul de divorț. În cazul în care, între părți nu există careva litigii și/sau copii minori, aceștia pot ambii să solicite printr-o cerere desfacerea căsătoriei la oficiul stare civilă.

Lidia: 

– “Luna trecută am fost concediat de la locul de muncă și nu mi-a fost plătită alocația de concediere
Am activat în calitate de profesoară de geografie în școală și am fost concediată din cauza unui conflict cu conducerea școlii pentru că nu am dorit să contribui cu bani în “fondul profesorilor””
Jurist Moldova.ORG:
Regula art. 85 a Codului Muncii al R.Moldova prevede dreptul și procedura demisiei angajaților din propria lor inițiativă. Același articol obligă angajatorul să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului și eliberarea carnetului de muncă. Alocație sau indemnizația de eliberare nu se achită în cazul demisie. Totodată, legislația muncii prevede dreptul salariatului de a sesiza instanța de judecată pentru soluționarea litigiilor de muncă. Dacă dvs pretindeți că angajatorului nu și-a onorat obligațiunile de achitare a salariului, fie demisă ilegal sunteți în drept să acționați angajatorul în judecată. În acest caz, vă recomandăm să apelați la serviciile unui avocat.

În cazul cu privire la colectarea ilegală de fonduri, sunteți în drept să reclamați faptul organelor de drept (poliție, CNA, procuratură) și/sau Ministerul educației sau direcția educației teritorială.

_____________________________________________________________________

Vica:

“В прошлом году я продала свою квартиру в Рыбнице. Не знала, что мне следовало подать декларацию «О подоходном налоге с физических лиц», а если я бы её подала, то смогла бы воспользоваться своими имущественными вычетами.
Юрист из общества инвалидов сказал мне, что пенсионерам при продажи недвижимого имущества либо транспортных средств, я могу воспользоваться вычетом на сумму продажи моего имущества, то есть я не должна платить какие-либо налоги. Однако налоговая инспекция провело внеочередное мероприятие по контролю и доначислело по акту проверки 68 тыс. рублей. Данная сумма превышает 3000РУМ ЗП, таким образом есть основания возбудить уголовное дело. Мне в обществе инвалидов сказали, что судебные с меня будут удерживать более 25% с пенсии, в счет погашения задолженности по налогам. Скажите пожалуйста, что мне делать? Можно ли решить эту проблему?”
Juristul Moldova.ORG:

Согласно ст.16 Закона о подоходном налоге с физических лиц от 28 сентября 2012 г. № 175-ЗИД-V с 1 января 2013 г., физические лица, лица, действующие от имени налогоплательщиков на основании доверенностей, при оформлении сделок купли-продажи объектов недвижимости, автомобилей и иных транспортных средств, принадлежащих налогоплательщикам на праве собственности, сделок отчуждения доли (либо ее части) в уставном капитале организации, а также при получении объектов недвижимости, автомобилей и иных транспортных средств в порядке даренияобязаны обратиться в налоговые органы для исчисления подлежащей уплате суммы подоходного налога с предоставлением подтверждающих документов, перечень которых устанавливается исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы организации и обеспечения сбора налогов и иных обязательных платежей.

Налоговая декларация предоставляется территориальным налоговым инспекциям не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Непредставление налоговой декларации физическим лицом в указанный срок понимается как заявление налогоплательщика о не превышении суммы годового дохода указанных пределов и об уплате подоходного налога в полном объеме. Право на получение имущественного налогового вычета осуществляется при уплате налога.

Ст.195 УК ПМР предусматривает уголовное наказание за уклонение от уплаты налога если сумма неуплаченного налога и (или) страхового взноса в государственные внебюджетные фонды превышает 3000 (три тысячи) расчетных уровней минимальной заработной платы, а в особо крупном размере – 5000 (пять тысяч) расчетных уровней минимальной заработной платы. УК предусматривает наказание в ввиду штрафа в размере от 700 (семисот) до 2500 (двух тысяч пятисот) расчетных уровней минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок до 1 (одного) года. Также ст.77-1 УК ПМР предусматривает освобождение от уголовного наказания если лицо, впервые совершившее преступление, возместила ущерб и перечислило в республиканский бюджет денежные средства, равные пятикратной величине максимального размера штрафа, предусмотренного санкцией ст.195 УК.

_____________________________________________________________________

Vitalie:

“Am uitat sa platesc ultima transa pentru creditul pe care lam luat. am aflat dupa asta ca banca ma dat in judecata, dar eu nu am primit chemarea in judecata si nici instiintarea. 

executorii judecatoresti au inceput procedurile de executare. Acum eu trebuie sa platesc pentru munca executorilor si pentru cheltuielile de judecata – de cateva ori mai mult decat suma datoriei creditului. 
si asta din cauza ca judecatoria a incalcat dreptul meu de participare la judecata. ce pot sa fac in situatia asta?”
Juristul Moldova.ORG:
 În cazul Dvs, instituția bancară a acționat în temeiul art.345 Codul de procedură a R. Moldova, solicitând instanței judecătorești, emiterea unei ordonanțe judecătorești cu privire la încasarea sumei datorate. Ordonanța judecătorească este titlul executoriu. Această procedură are loc în lipsa creditorului.  Dvs sunteți în drept, în termen de 10 zile de la data primirii copiei de pe ordonanță, să depuneți obiecții motivate împotriva pretențiilor admise și să anexați probele ce confirmă faptul neputinței de plată a creditului.
______________________________________________________________________
Marina Mișin:
 “Buna ziua, sunt angajata la o companie de 5 luni, recent am avut nevoie de un concediu medical de 8 zile, pentru acest timp care nu am fost la serviciu am dreptul la ceva recompense sau nimic? pot afla conform carui articol si ce lege? multumesc anticipat”
Jurist Moldova.ORG:
Conform art.123 Codul muncii, concediul medical plătit se acordă tuturor salariaților și ucenicilor în baza certificatului medical. Art.194 a aceluiași cod, obligă angajatorul să achite salariatului o indemnizație, în cazul acordării concediului medical. Modalitatea de plată a indemnizațiilor este stabilită prin Hotărîrea Guvernului nr.108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de lucru.
Pentru primele cinci zile calendaristice indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă sînt plătite din mijloacele angajatorului, indiferent de faptul de cîte ori angajatul  a fost în concediu de boală.  Din ziua a şasea a concediului de boală indemnizaţia este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat. Angajaţilor, care se vor afla de mai multe ori în concediu medical, angajatorul le va plăti nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic. Dacă angajatorul va achita numărul de zile prevăzute de lege, atunci pentru cazurile următoare, plata primelor cinci zile va fi efectuată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. 
______________________________________________________________________
Anastasia Cucuruz:
“Bună ziua. Aș vrea să știu ce facilități ofera statul unei mame cu trei copii mici, din Republica Moldova? Unde ar trebui să se adreseze, ce să ceară și ce lege să invoce? Este vorba despre doi copii de câte un an și unul care urmează să se nască în câteva zile. Menționez că tânăra e șomeră, cu o stare financiară precară. Rămân în așteptarea unui răspuns”
Jurist Moldova.ORG:

Drept temei legal de asigurare socială a persoanelor asigurate sau neasigurate este Legea RM nr.289 din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații sociale.

Instituția responsabilă de stabilirea plăților sociale este Casa Națională de Asigurări Sociale sau casele teritoriale ale acesteia. Beneficiara urmează să se adreseze la Casa teritorială de la domiciliul acesteia. Mai mult, în cadrul administrației publice locale există asistentul social, care îi poate prezenta lista facilităților sociale. Dacă situația materială a tinerei este precară, aceasta s-ar putea adresa, printr-o cerere la Fondul republican de susținere socială a populației, Chișinău, str.V.Alecsandri 1. Din sursele fondului, beneficiara ar putea primi un ajutor material unic.

Important: Organele de asistență socială vor examina cererea de acordare a ajutorului social, în depedență de starea financiară și alte criterii specifice pentru acordarea ajutorului social (condiții de trai, bunuri casnice, terenuri în proprietate, etc). Dacă sunt întrunite condițiile anchetei sociale, respectiv beneficiara va putea pretinde la ajutor social și alte compensații.

Rețineți: organele de asistență socială vor examina inițial statutul beneficiarei (asigurată, neasigurată sau șomeră). În dependență de statutul acesteia se stabilește prestația socială.

Dacă, tînăra este șomeră, adică înregistrată oficial la Agenția teritorială de ocupare a forței de muncă și ridică un ajutor social lunar, atunci, respectiva are dreptul la indemnizația de maternitate. Indemnizația respectivă se stabilește de Casa teritorială de asigurări sociale, în baza cererii solicitantei, buletinului de identitate, certificatului medical de naștere a copilului și a certificatului de la Agenția pentru ocuparea forței de muncă.

Dacă, tînâra nu este încadrată oficial în cîmpul muncii, acesta ar putea ridica: indemnizația de maternitate, indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului, pînă la vîrsta de 1,5 ani (nu mai mică de 400 lei/lunar). Pentru primirea acestora, beneficiara, la fel trebuie să se adreseze la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai.

_________________________________________________________________________

Андриан:

Здравствуйте,помогите пожалуйста.У нас у целого подъезда есть проблема и нам не могут или не хотят помочь,мы обращались в Примарию в полицию в санэпедимстанцию а результатов нет,напишите пожалуйста куда мы можем написать и изложить свою просьбу-жалобу .Спасибо

Jurist Moldova.ORG:

Ув Андриан,
По данному вопросу Вы можите обращаться в Муниципальной управлении по вопросом хозяйств и планирования, г.Кишинев, ул. Еминеску 33, тел – 022 225 461dT6oLqpT9