Procuratura Anticorupţie a declarat astăzi că ordonanţa privind înlăturarea din proces a apărătorilor lui Dorin Chirtoacă, învinuit de comiterea traficului de influenţă, a fost emisă ca urmare a “tergiversării de către respectivii avocaţi a efectuării acţiunilor procesuale, creării intenţionate a împiedimentelor la efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi executarea prevederilor legale prevăzute de Codul de procedură penală”.

Potrivit procurorilor, la 29 mai a fost planificată audierea, în calitate de învinuit, a primarului capitalei şi confruntarea cu un alt învinuit, cu care se contrazic în declaraţii. La data şi ora citată avocaţii, fiind citaţi legal, nu s-au prezentat, depunînd cereri de aminare a acţiunilor procedurale, fără invocarea căror-va temeiuri plauzibile de amînare.

La 30 mai avocaţii au fost citaţi din nou pentru 31 mai. La data citată s-a prezentat repetat doar învinuitul, iar avocaţii acestuia au depus cereri de amînare a acţiunilor procedurale, invocînd nerespectarea termenului de 5 zile pentru citare şi implicarea în alte acţiuni procesuale.

Procuratura Anticorupţie precizează că potrivit alin.(1) art.236 din Codul de procedură penală, chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie scrisă. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, prin telefax ori prin mijloace electronice.

Totodată, alineatul 2 al aceluiaşi articol prevede că, regula de înmâmnare a citaţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data cînd persoana trebuie să se prezinte nu se aplică la citarea bănuitului, învinuitului, inculpatului, a altor participanţi la proces pentru efectuarea unor acţiuni procesuale de urgenţă în cadrul desfăşurării urmăririi penale sau al judecării cauzei.

Potrivit procurorilor, acţiunile apărătorilor contravin prevederilor Legii cu privire la avocatură şi sunt în detrimentul intereselor clientului lor, care se află în arest la domiciuliu.

Aceeaşi sursă mai precizează că învinuitul Dorin Chrtoacă a scris personal pe cererile avocaţilor săi, că solicită efectuarea acţiunilor de urmărire penală în termeni cît mai restrînşi şi nu consideră binevenită nici un fel de amînare.

De notat că astăzi primarul Dorin Chirtoacă a declarat presei că faptul invocat de procurori că avocații ar acționa împotriva sa este “un absurd”. Potrivit primarului, atunci când apărătorii au fost anunțați despre ședințe, ei aveau agenda deja încărcată cu alte ședințe de judecată.

Anterior, Gheorghe Malic, avocatul edilului capitalei, a menţionat că el şi avocata Tatiana Iovu au fost înlăturaţi din procesul de judecată în mod abuziv, ilegal. Apărătorul a presupus că, cel mai probabil, procurorii vor să ajungă să-i desemneze lui Dorin Chirtoacă avocați din oficiu, “care ar putea să închidă ochii la mai multe lucruri”.